42. Kolegij: Predstavljen projektni zadatak izgradnje dječjeg vrtića u naselju Vrh

U uredu gradonačelnika, 20. lipnja 2022. godine, održan je 42. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Franjo Volarić, privremeni gradonačelnikov zamjenik i Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih, o temama iz dnevnog reda također su kazivali: Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Vedran Hajdin, voditelj Pododsjeka za redarstvo, dok je bilježenje povjereno Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, obrađujući teme Pododsjeka za redarstvo, Turističkoj zajednici Grada Krka dana je suglasnost za korištenje javne gradske površine, Trga Kamplin, radi organizacije Triola Kamplin Fest, čiji će se programi odvijati 28. lipnja (Folklorno društvo Poljica, Klapa Nono, Duško Jeličić i Bonaca), zatim 02. (Vjekoslav Ključarić Vjeko), 07. (Dino Ivelja Jazz Quartet), 12. (Kulturno-umjetničko društvo Vrh, Klapa Vejanke, Karin Kuljanić), 21. (Love Runners Band) i 30. srpnja (Infinity Band) te 04. (Sarah and the Romans), 27. (Grapevine Babies) i 30. kolovoza (Kulturno društvo Kornić, Klapa Kaštadi, Gradska glazba Krk), s početkom u 21.00 sat. Istom je predlagatelju dana suglasnost za korištenje javne gradske površine, rive, radi organizacije nastupa juniorskog i seniorskog puhačkog orkestra engleske škole Portsmouth Grammar School, koji će se održati 12. srpnja, s početkom u 19.00 sati.

U postupku rješavanja predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, prihvaćen je prijedlog Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za korištenje sportske dvorane Osnovne škole Fran Krst Frankopan u Krku tijekom sljedeće školske godine (od 15. rujna 2022. do 15. lipnja 2023.) upućen udrugama, klubovima, društvima i svim ostalim zainteresiranim grupama građana. Dvorana će se moći koristiti isključivo za sportske aktivnosti, i to svakim radnim danom, od 14.00 - 22.00, te subotom, od 08.00 - 20.00 sati, osim ako godišnjim planom Centra za kulturu Grada Krka i programom Osnovne škole Fran Krsto Frankopan ondje u to vrijeme nisu predviđene neke od njihovih aktivnosti. Dvorana se može zakupiti na minimalno jedan puni sat, a u odnosu na prošlogodišnji natječaj novost se ogleda u uvođenju naknade za korištenje dvorane u iznosu od 70,00 kn po satu dodijeljenog termina, tj. prema izvršenoj rezervaciji, a ne prema iskorištenom terminu, i to s namjerom uvođenja reda u korištenje dvorane. Kod određivanja termina prednost će imati udruge, klubovi ili društva koji nemaju vlastite prostorije i okupljaju djecu i mlade, a dvoranu planiraju koristiti tijekom čitavog razdoblja definiranog natječajem. Također, temeljem utvrđenog rasporeda korištenja dvorane, Grad Krk i korisnik sklopit će ugovor o davanju na korištenje dvorane, kojim će se, pored ostalog, definirati namjena i vrijeme korištenja, iznos i način plaćanja naknade za korištenje te način korištenja. U Povjerenstvo koje će razmatrati pristigle zahtjeve te naposljetku definirati raspored korištenja same dvorane imenovani su: Mladen Pavačić, Stevo Pejnović i Andreana Gluvaković​. Uz to, usvojen je i prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nagrađivanju sportaša s područja Grada Krka, kojom se odsad propisuje kako se godišnja nagrada za postignute rezultate na pojedinačnim ili ekipnim državnim, europskim i svjetskim natjecanjima može dodijeliti sportašima u sljedećim dobnim kategorijama: pioniri (od 12 - 14 godina), kadeti (od 14 - 16 godina), juniori (od 16 - 18 godina) i seniori (od 18 - 33 godine). Osim uvođenja četiri dobne kategorije, utvrđene su i nove visine novčanih nagrada tako da one, ovisno o postignutim rezultatima, sada iznose: 6.000,00 kn (umjesto 5.000,00 kn) za osvojeno prvo, 5.000,00 kn (umjesto 4.000,00 kn) za osvojeno drugo i 4.000,00 kn (umjesto 3.000,00 kn) za osvojeno treće mjesto na Olimpijskim igrama ili svjetskim prvenstvima, zatim 4.000,00 kn (umjesto 3.000,00 kn) za osvojeno prvo, 3.000,00 kn (umjesto 2.000,00 kn) za osvojeno drugo i 2.000,00 kn (umjesto 1.000,00 kn) za osvojeno treće mjesto na europskim prvenstvima te 2.000,00 kn (umjesto 1.000,00 kn) za osvojeno prvo, 1.500,00 kn (umjesto 700,00 kn) za osvojeno drugo i 1.000,00 kn (umjesto 500,00 kn) za osvojeno treće mjesto na državnim prvenstvima. Na prijedlog Osnovne škole Fran Krsto Frankopan - Matične škole Krk, dvadeset i jednom sudioniku 31. kampa mladih informatičara Hrvatske s područja Grada Krka dodijelit će se financijska pomoć u pojedinačnom iznosu od 350,00 kn, a kojom je pokrivena vrijednost participacije. Nadolazeće izdanje ove poznate informatičke smotre, između 06. i 16. srpnja ove godine, bit će održano upravo u gradu Krku, a pored mladih otočana u njegovu će radu sudjelovati ponajbolji hrvatski informatičari srednjoškolskog i osnovnoškolskog uzrasta. Kamp organizira Hrvatski savez informatičara u suradnji s Klubom informatičara otoka Krka i Osnovnom školom Fran Krsto Frankopan - Matičnom školom Krk te pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Hrvatske zajednice tehničke kulture i Grada Krka. Sukladno odredbama Odluke o nagrađivanju učenika i nastavnika - mentora Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir, trima učenicima generacije - K. S. (četvrti razred opće gimnazije), T. H. (treći razred strojarskog programa) i M. M. (treći razred ugostiteljskog programa), za postignute izvrsne rezultate tijekom srednjoškolskog obrazovanja osigurana je nagrada pojedinačno vrijedna 1.000,00 kn. Posredstvom prijave na Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti, Šahovskom klubu Krk, odobrena je potpora od 5.000,00 kn kao pomoć u provođenju programa priprema Katarine Bogdanić, nacionalne šahovske majstorice, za predstojeću Šahovsku olimpijadu koja će se između 28. srpnja i 10. kolovoza ove godine odvijati u indijskom gradu Chenaiju.

Razmatrajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Braniteljskoj udruzi Jabuka iz Zagreba dana je suglasnost za održavanje prodajne izložbe domaćih proizvoda koja će se, pod geslom Najbolje od domaćeg i našeg, na Trgu bana Josipa Jelačića (plato ispred krčke filijale Erste & Steiermärkische banke), odvijati između 27. i 29. lipnja ove godine.

Tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, s ciljem realizacije poslovne zone u naselju Vrh, analiziran je i usvojen troškovnik projekta rekonstrukcije dijela nerazvrstane ceste oznake 191 u naselju Vrh - dio SU3 prema UPU 5 Vrh. Riječ je o investiciji procijenjenoj na 591.330,00 kn bez PDV-a, za koju je najavljeno provođenje postupka nabave. Troškovnikom kojeg potpisuje tvrtka GPZ d.d. iz Rijeke obuhvaćeno je asfaltiranje kolnika ceste u postojećim gabaritima te izgradnja energetskih kanala - koridora priključenja budućih građevnih čestica na infrastrukturu. Pored toga, predstavljen je projektni zadatak izgradnje dječjeg vrtića u naselju Vrh, na k.č. 1193/2 i 1199/4, obje k.o. Vrh, a kojeg je izradila tvrtka Hidroinženjering d.o.o. iz Zagreba. Projektnim zadatkom tako je predviđena izgradnja zgrade dječjeg vrtića s ukupno šest odgojno-obrazovnih jedinica, od čega su dvije jedinice namijenjene redovitom programu za djecu jasličke dobi s ukupno 24 djeteta te četiri jedinice namijenjene redovitom programu za djecu vrtićke dobi s ukupno 80 djece. Kako se ovaj vrtić planira kao područni dječji vrtić s kuhinjom koji će biti u sastavu Dječjeg vrtića Katarina Frankopan lociranog u gradu Krku, ondje se ne planira uređenje prostorija namijenjenih odgojno-obrazovnom i administrativnom osoblju koji su smješteni u zgradi matičnog vrtića., međutim sukladno Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe, planirana je izgradnja eksterijera namijenjenog igri djece i ostalim potrebnim sadržajima minimalne površine od 1.650 m2 (15 m2 po djetetu), a što je moguće osigurati na susjednim neizgrađenim parcelama, k.č. 1199/2, 1199/3 i 1192/1, sve k.o. Vrh, ukupne površine od 3.531 m2.

Obrađujući teme Imovinsko-pravne službe, nakon provedenog natječaja za davanje u zakup javne površine objavljenog u Narodnim novinama broj 61/22, od 01. lipnja ove godine, kao i na portalu Grada Krka, najpovoljnijim natjecateljem za lokaciju u gradu Krku koja se nalazi na dijelu k.č. 3142/1 (do negdašnje trgovine Fortuna) utvrđena je tvrtka Gabi Flores d.o.o. iz Viškova, ponudivši, sa zadaćom obavljanja trgovine na malo cvijećem, godišnju zakupninu od 25.000,00 kn. Nakon odrađenog postupka jednostavne nabave za ustupanje radova na uređenju zidova i stropova u hodniku i pretprostoru dijela upravne zgrade Grada Krka, kao jedina zaprimljena ponuda prihvaćena je ona tvrtke Terradecor d.o.o. iz Rijeke, vrijedna 219.770,00 kn bez PDV-a. Po okončanom postupku jednostavne nabave za ustupanje radova na uređenju stare ceste na relaciji Krk - Glavotok, čvorište Kimpi - Salatići, kao najpovoljnija prihvaćena je ponuda Građevinskog obrta Piljo iz Kornića, vrijedna 137.060,00 kn bez PDV-a. Nakon realiziranog postupka jednostavne nabave za ustupanje radova na sanaciji i uređenju krova i pročelja dijela poslovne zgrade Grada Krka, kao jedina zaprimljena ponuda prihvaćena je ona Građevinskog obrta Ekogradnja iz Nove Gradiške, vrijedna 499.500,00 kn bez PDV-a. Naposljetku, po zaključenom postupku jednostavne nabave za ustupanje radova na uređenju podova u dijelu upravne zgrade Grada Krka, kao najpovoljnija prihvaćena je ponuda tvrtke Terradecor d.o.o. iz Rijeke, vrijedna 164.150,00 kn bez PDV-a.

Tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za gospodarstvo, usvojene su dvije ponude tvrtke Frisd d.o.o. iz Krka, prva s uračunatim PDV-om vrijedna 53.716,27 kn, za nabavu novih kamera radi širenja sustava gradskog video-nadzora, i, druga, s uračunatim PDV-om vrijedna 48.125,00 kn, za izradu zaštitarske dokumentacije i certifikacije gradskog video-nadzora. Također, prihvaćena je i ponuda tvrtke Terradecor d.o.o. iz Rijeke, s uračunatim PDV-om vrijedna 30.137,50 kn, za redovno održavanje Vježbališta na otvorenom Dražica, odnosno njegovu pripremu za ovu sezonu.

Prilikom rješavanja predmeta Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, prihvaćena je inicijativa Mjesnog odbora Skrbčići-Pinezići, da se i za naselja Skrbčići i Pinezići od naredne godine privremena zabrana građevinskih radova tijekom ljetnih mjeseci proširi na razdoblje od 15. lipnja - 15. rujna, umjesto od 01. srpnja - 31. kolovoza, kao što je trenutno predviđeno Odlukom o privremenoj zabrani građevinskih radova na području Grada Krka u 2022. godini.