44. Kolegij: Za sanaciju i opremanje Centra aktivnosti Krk Ministarstvo turizma i sporta odobrilo potporu vrijednu 600.000,00 kn

U Malenoj gradskoj vijećnici, 04. srpnja 2022. godine, održan je 44. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Pored njih, o temama iz dnevnog reda također su kazivali: Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Vedran Hajdin, voditelj Pododsjeka za redarstvo, dok je bilježenje povjereno Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

U kontekstu rasprave o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, temeljem prijave na Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti, Karate klubu Krk Croatia iz Krka dodijeljeno je 5.000,00 kn za potrebe organizacije petodnevnog programa za mlade pod nazivom PripremaPozorSad, a koji će polaznicima, između 25. i 29. srpnja ove godine, ponuditi bavljenje sportom, posjet kulturnim i prirodnim znamenitostima te pouku u vjeri. Udruzi za promicanje baštine Primorski Hrvat iz Rijeke odobrena je potpora u iznosu od 2.000,00 kn za program obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja, kojim povodom će se u Rijeci okupiti braniteljske udruge, udruge proizašle iz Domovinskog rata te udruge koje promiču dignitet i vrijednosti Domovinskog rata s područja čitave Primorsko-goranske županije. Udruzi Pokret za život iz Krka prethodno dodijeljena potpora za realizaciju projekta Festival života, s 2.500,00 kn povećana je na 5.000,00 kn. Ovdje je riječ o edukativnom kampu namijenjenom mladima, kojim su obuhvaćene radionice, predavanja i druženje, a čije se održavanje, u gradu Krku, planira između 24. i 30. srpnja ove godine. Nastavno na prijedlog Ženskog odbojkaškog kluba Krk, nije odobreno korištenje osnovnoškolske sportske dvorane u gradu Krku za potrebe provođenja individualnih treninga budući da je dvorana ljeti zatvorena, tj. na raspolaganje dana organizatorima kulturnih događanja.

Tijekom rješavanja tema Odsjeka za komunalno gospodarstvo, a vezano uz prijedlog tvrtke Volsonis d.o.o. iz Krka, produljenje radnog vremena na vanjskoj terasi ugostiteljskog objekta Volsonis nije odobreno, s obzirom na činjenicu da je Pododsjek za redarstvo zaprimio veći broj pritužbi građana na buku koja se s te terase emitira, a što je prijavljeno i nadležnim inspekcijskim službama.

Razmatrajući predmete Pododsjeka za redarstvo, na inicijativu Mjesnog odbora Kornić, analizirana je i prihvaćena ponuda Obrta za usluge, trgovinu i ugostiteljstvo MB Gromača iz Kornića, vrijedna 10.138,00 kn, za uređenje puta na relaciji Brajutovci - Kornić, a koja podrazumijeva nabavu jalovine, rad stroja - valjka te krčenje i odvoz granja na deponij. U nastavku, temeljem Odluke o komunalnom redu, donesena su Uputstva za rad komunalnih i prometnih redara Grada Krka.

Tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za gospodarstvo, istaknuto je kako je na Poziv za dostavu projektnih prijedloga Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, 01. srpnja ove godine, u namjeri da se osiguraju bespovratna europska sredstava iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021. - 2026., prijavljen projekt Izgradnje dječjeg vrtića u naselju Vrh. Vrijednost ove prijave ogleda se u kapacitetu vrtića koji bi trebao primiti 108 mališana - 98 s područja Grada Krka i još deset s područja Općine Dobrinj (koja je projektni partner), zatim broju odgojnih grupa - tri vrtićke i četiri jasličke te 9.576.000,00 kn bespovratnih sredstava, s time da bi rezultati natječaja trebali biti poznati tijekom trećeg ili četvrtog ovogodišnjeg kvartala. Osim toga, najavljeno je kako se ujesen na Poziv za dostavu projektnih prijedloga Regionalna diverzifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganje u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti, također, u kontekstu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021. - 2026., planiraju prijaviti još dva značajna gradska projekta: Rekonstrukcija zgrade budućeg Muzeja Grada Krka i Izgradnja sportske dvorane (za borilačke sportove) u gradu Krku. Pored toga, predstavljena je i Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2022. godini Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske, temeljem koje je Gradu Krku za projekt Sanacije i opremanja površine vanjskog sportskog igrališta za više sportova u sklopu Centra aktivnosti Krk dodijeljena potpora vrijedna 600.000,00 kn. Zadaća ovog projekta je proširiti mogućnosti postojećeg multifunkcionalnog vanjskog sportskog igrališta te obuhvatiti više sportova kako bi igralište bilo u potpunosti iskorišteno tijekom punih pet ili šest mjeseci. Tako se od sportova koji su se dosad odnosili isključivo na vanjski fitnes i bazične pripreme članova pojedinih lokalnih sportskih klubova, namjerava obuhvatiti kompletan lokalni sport s ciljem stvaranja lokalne sportske akademije. Nastavno na predmetnu Odluku, prihvaćena je ponuda tvrtke Chelichana d.o.o. iz Karlovca, s uračunatim PDV-om vrijedna 60.346,19 kn, za opremanje Centra aktivnosti Krk dodatnom funkcionalnom opremom za održavanje sezonskih aktivnosti.

Obrađujući teme Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, analiziran je zahtjev Caritasa Biskupije Krk za izmjenom Prostornog plana uređenja Grada Krka radi izgradnje objekta za skladišni prostor na parceli u vlasništvu Župe Krk lociranoj zapadno od kružnog toka koji se nalazi na ulazu u grad Krk, nakon čega je zaključeno kako se zbog odredbi utvrđenih Prostornim planom uređenja Primorsko-goranske županije, građevinsko područje naselja Krk više ne može širiti, dok je Zakonom o prostornom uređenju, trenutno, onemogućeno otvaranje novih zona izvan granica građevinskog područja. Naposljetku, prihvaćen je troškovnik kojim je nastavak radova na uređenju plaže Plav u gradu Krku procijenjen na iznos od 450.000,00 kn bez PDV-a. Za te je radove, koji se planiraju provesti najesen, najavljen i postupak nabave.

Tijekom rješavanja predmeta Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, istaknuto je kako se, nakon provedenih izbora, konstituirajuća sjednica vijeća mjesnih odbora na području Grada Krka planira održati u ponedjeljak, 11. srpnja, u popodnevnim satima, kada će biti izabrani i njihovi predsjednici.