45. Kolegij: Turističkoj ambulanti u gradu Krku ipak dodijeljena dva tima; izdvajanje temeljem novopredloženog Ugovora iznosi 165.000,00 kn

U Malenoj gradskoj vijećnici, 18. srpnja 2022. godine, održan je 45. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Pored njih, o temama iz dnevnog reda također su kazivali: Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj i Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti, dok je bilježenje povjereno Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rješavanja tema Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prihvaćena je zamolba C. A. iz Krka za oslobađanjem od plaćanja režijskih troškova u ukupnom iznosu od 1.665,00 kn za mjesec listopad 2021. godine zato što u tom vremenu na javnoj gradskoj površini u gradu Krku, podnositelj zamolbe nije obavljao Ugovorom definiranu djelatnost - prodaju sladoleda. Na inicijativu Mjesnog odbora Skrbčići-Pinezići, prihvaćena je ponuda tvrtke Pinel Krk d.o.o. iz Krka, s uračunatim PDV-om vrijedna 11.363,88 kn, za kupnju PVC mreže i ostalog sitnog materijala radi sanacije ogradne mreže na malonogometnom igralištu u naselju Skrbčići. Svi potrebni radovi vezani uz demontažu postojeće i montažu nove ograde, planiraju se izvesti u sklopu radne akcije u organizaciji Mjesnog odbora.

 U kontekstu rasprave o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, Mjesnom odboru Kornić, temeljem ponude tvrtke Sports j.d.o.o. iz Osijeka, odobrena je potpora ukupno vrijedna 1.859,00 kn za nabavu 11 novih dresova za mjesni nogometni tim, s obzirom na to da se 06. kolovoza ove godine u Korniću priređuje tradicionalni malonogometni turnir. U nastavku, predstavljen je novi izdavački projekt autora Alana Žica-Teklina pod nazivom Ulice grada Krka (ili Le strade di Veglia), koji sabire stare razglednice i fotografije grada, a u manjoj mjeri i tekstove koje svojim sadržajem prate fotografski materijal: stare putopise, novinske članke, literarna djela i razgovore s najstarijim Krčanima, nakon čega je zaključeno kako će se od izdavača, tvrtke Pandora gong j.d.o.o. iz Rijeke, zatražiti konkretna ponuda za otkup 100 primjeraka predmetne knjige. Srednjoj školi Hrvatski kralj Zvonimir iz Krka odobren je iznos od 9.575,00 kn za nabavu knjiga kojima su nagrađeni najbolji krčki srednjoškolci. Temeljem ponude tvrtke Pevex d.d. iz Sesveta, mjesnim odborima Kornić i Vrh odobrena je potpora ukupno vrijedna 17.190,00 kn za nabavu 100 stolica koje će koristiti prilikom organiziranja kulturnih i zabavnih događanja na njihovim područjima.

Tijekom rješavanja predmeta Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, na zahtjev Doma zdravlja Primorsko-goranske županije, usvojen je novi prijedlog Ugovora o radu i sufinanciranju Turističke ambulante Krk u 2022. godini, u razdoblju od 01. srpnja do 15. rujna, budući da će se njime djelatnost Turističke ambulante u gradu Krku odsad provodi s dva raspoloživa tima, a ne samo s jednim kao što je bilo predviđeno prethodnom varijantom Ugovora. Izdvajanje Grada Krka temeljem novog Ugovora tako iznosi 165.000,00 kn, s time da će se ova obaveza zatvarati u tri rate od kojih prva iznosi 60.968,00 kn, druga 70.000,00 kn, a treća 35.000,00 kn. Djelatnost turističke ambulante organizira se u prizemlju Doma zdravlja - Ispostave Krk, kao što je navedeno, s dva tima kojeg čine liječnik i medicinska sestra, s time da je prvi tim u funkciji od 01. srpnja, a drugi od 09. srpnja. Pored toga, usvojen je prijedlog Ugovora o udruživanju novčanih sredstava radi sufinanciranja promotivne kampanje oglašavanja sa zračnim prijevoznicima u 2022. godini, čiji su potpisnici pored Grada Krka, Primorsko-goranska županija i Turistička zajednica Kvarnera. Udruženo oglašavanje s ciljem promoviranja područja Kvarnera kao avio-destinacije Grad će sufinancirati iznosom od 105.000,00 kn, s time da je plaćanje potrebno realizirati najkasnije do 15. studenog ove godine. Udio Turističke zajednice Grada Krka u ovome programu iznosi 144.057,49 kn, što znači da ukupno ulaganje u promotivne kampanje oglašavanja sa zračnim prijevoznicima iznosi 249.057,49 kn. Nadalje, prihvaćena je zamolba Dječjeg vrtića Katarina Frankopan za financiranje trećih odgojitelja u Matičnom vrtiću Krk. Naime, zbog velikog broja prijavljene djece, pojedine odgojno-obrazovne skupine formirane su tako da je njima obuhvaćeno 20 posto više djece od broja propisanog Državnim pedagoškim standardom. Konkretno, jasličke će skupine pohađati 16 mališana, dok će u jednoj vrtićkoj skupini boraviti dvoje djece s kategoriziranim teškoćama u razvoju, što znači da je, s namjerom da se odgojno-obrazovni rad odvija što kvalitetnije, u Matičnom vrtiću Krk ukupno potrebno pet trećih odgojitelja: četiri za jaslice i jedan za vrtićku skupinu. Za period od 01. rujna do 31. prosinca ove godine radi se o ukupnom izdvajanju od 201.552,09 kn. Osim toga, najavljeno je kako će se na e-Savjetovanje uskoro uputiti Nacrt Odluke o socijalnoj skrbi, kao i Nacrt Odluke o podnošenju prijedloga i peticija građana, a predstavljen je i Sporazum o sufinanciranju radova na preuređenju ulaznog prostora i prostora knjižnice na prvom katu Osnovne škole Fran Krsto Frankopan - Matične škole Krk.

Tijekom razmatranja predmeta Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, analiziran je i prihvaćen revidirani troškovnik vezan uz projekt Gradnje spoja nerazvrstane ceste Ulice Mali Kartec i Creske ulice u gradu Krku, a kojim je predmetna investicija procijenjena na iznos od 1.393.815,38 kn bez PDV-a. Troškovnikom, kojeg je izradila tvrtka GPZ d.d. iz Rijeke, tako su obuhvaćeni: pripremni radovi, donji stroj, objekti (rubnjaci i parapetni - obložni zid), gornji stroj u dva sloja, oborinska odvodnja, izgradnja javne rasvjete i kabelske kanalizacije, prometna signalizacija i oprema te hortikultura. Za ovaj je projekt u postupku izdavanje građevinske dozvole, no prije početka izvođenja radova, predloženo je da, na projektiranoj trasi, komunalno društvo Ponikve voda d.o.o. najprije izgradi vodovod i fekalnu kanalizaciju.

Raspravljajući o temama Odsjeka za gospodarstvo, najprije su prihvaćene dvije ponude, obje vezane uz organizaciju natjecanja u ronjenju na dah Adriatic Freediving Trophy: prva, Obrta za turističke usluge Jolli Tours iz Opatije, ukupno vrijedna 48.900,00 kn za uslugu najma broda za potrebe provođenja natjecanja, od 27. kolovoza do 10. rujna, i, druga, Ronilačkog centra Diver iz Krka, ukupno vrijedna 16.100,00 kn, za uslugu najma plovila za prijevoz sudionika natjecanja, od 01. do 10. rujna. Pored toga, predstavljen je Ugovor o neposrednom sufinanciranju energetske obnove zgrada javne namjene koje imaju status kulturnog dobra davanjem sredstava pomoći, potpisan između Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Grada Krka, a kojim su uređeni međusobni odnosi potpisnika oko sufinanciranja energetske obnove zgrade u kojoj su, na adresi Galija 36, smješteni Dječji vrtić Katarina Frankopan - Područni vrtić Krk i Centar za kulturu Grada Krka. S obzirom na ukupno procijenjenu vrijednost projekta u iznosu od 4.168.029,94 kn te opravdane troškove koji su neznatno reducirani, tj. svedeni na 4.140.076,40 kn, maksimalna vrijednost potpore Fonda mogla bi iznositi 2.000.000,00 kn, odnosno 60 posto opravdanih troškova ukupno procijenjene vrijednosti projekta. Nastavno na to, usvojena je ponuda tvrtke Cordis d.o.o. iz Rijeke, vrijedna 38.000,00 kn bez PDV-a, za pripremu dokumentacije i provođenje postupka nabave za ustupanje radova na energetskoj obnovi zgrade locirane na adresi Galija 36 u gradu Krku.