47. Kolegij: Nastavljena realizacija projekta pametnog upravljanja gradskom javnom rasvjetom

U Malenoj gradskoj vijećnici, 01. kolovoza 2022. godine, održan je 47. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Pored njih, o temama iz dnevnog reda također su kazivali: Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Antonela Mahulja, stručna suradnica za investicije i razvoj, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Vedran Hajdin, voditelj Pododsjeka za redarstvo, dok je bilježenje povjereno Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, Športsko-ribolovnom društvu Lovrata iz Krka odobrena je potpora ukupno vrijedna 5.000,00 kn za realizaciju natjecanja u sportskom ribolovu (štapom) iz usidrene brodice - Kup Grada Krka, i to 4.000,00 kn po ponudi Tgovine Krk d.d. iz Malinske i 1.000,00 kn temeljem prijave na Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti. Udruzi branitelja - malih poljoprivrednih proizvođača Jabuka iz Zagreba, zbog održavanja Krčkog sajma - Lovrečeve (od 08. - 10. kolovoza), nije odobreno korištenje javne površine - Trga bana Josipa Jelačića u gradu Krku radi priređivanja prodajne izložbe domaćih proizvoda pod geslom Najbolje od domaćeg i našeg, od 09. - 12. kolovoza ove godine.

Razmatrajući predmete Pododsjeka za redarstvo, Caffe baru Vignole u Krku, odobreno je izvođenje glazbe uživo, 05. kolovoza ove godine, najviše do 02.00 sata ujutro, a Caffe baru Bogart u Krku, 02., 06., 14. i 20. kolovoza ove godine, također, do 02.00 sata ujutro. Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede, Područne službe za stručnu podršku Delnice, Samostalnog izvršitelja u Krku, u uredu lociranom na adresi Kvarnerska 21 u gradu Krku, inače zakupljenom gradskom poslovnom prostoru, omogućit će se montaža klima uređaja (za grijanje i hlađenje), dok će se rješenje za jedno zatraženo parking mjesto iznaći do ljeta naredne godine.

Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, na inicijativu Mjesnog odbora Milohnići, po okončanoj proceduri prikupljanja ponuda za saniranje makadamske ceste od predjela Fratarska žigulja do Gurzini, u ukupnoj dužini od 410,0 m, s okretištem u posljednjem dijelu dionice, kao jedina zaprimljena prihvaćena je ponuda tvrtke Dabiskop d.o.o. iz Nenadića, s uračunatim PDV-om vrijedna 82.937,30 kn.

Obrađujući teme Odsjeka za gospodarstvo, prihvaćena je ponuda tvrtke Smart Island Krk d.o.o. iz Krka, s uračunatim PDV-om vrijedna 113.250,00 kn, radi montaže antena za pametno upravljanje javnom rasvjetom na području Grada Krka, a što podrazumijeva uvođenje čak 755 modula. Podsjetimo, na prethodnom je Kolegiju prihvaćena ponuda za montažu takvih antena na rasvjeti postavljenoj duž krčku starogradsku jezgru, dok je netom usvojena ponuda zatražena nakon izrade sheme implementacije Interneta stvari - IoT (Internet of Things). Uz to, prihvaćena je ponuda tvrtke Tehno-Tehno-val d.o.o. iz Omišlja, bez PDV-a vrijedna 11.500,00 kn, za nadzor nad elektro-monterskim radovima vezanim uz osvjetljavanje krčkih bedema i zvonika, kao i ponuda tvrtke Frisd d.o.o. iz Krka, s uračunatim PDV-om vrijedna 19.589,01 kn, za izvedbu priključka razvodnih ormarića semafora na križanju ulica Slavka Nikolića i Ivana Meštrovića na svjetlovodnu gradsku infrastrukturu. Naposljetku je najavljeno kako će za Nacrt Plana razvoja Grada Krka uskoro biti otvoreno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću (e-Savjetovanje), te kako se projekt izgradnje Muzeja/Interpretacijskog centra Grada Krka, planira prijaviti na Javni poziv za turističku infrastrukturu Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske, a koji će najesen biti objavljen u okviru Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021.-2026. godine. Nastavno na potonje, prihvaćene su ponude Eurokonzaltinga - centra za investicijske studije, bespovratna sredstva i projekte ukupnog razvoja iz Pule, za izradu studije izvedivosti (49.000,00 kn bez PDV-a), pripremu projektnog prijedloga (49.000,00 kn bez PDV-a) te pripremu postupka nabave (30.000,00 kn bez PDV-a).

Tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, usvojena je ponuda tvrtke GEO-VV d.o.o. iz Rijeke, bez PDV-a vrijedna 10.500,00 kn, za ažuriranje dvaju postojećih parcelacijskih elaborata vezanih uz realizaciju projekta izgradnje spoja nerazvrstane ceste na predjelu Mali Kartec u gradu Krku, kako bi se isti uskladili s novim podatcima. U nastavku, analiziran je izvedbeni troškovnik izvođenja građevinskih radova na formiranju trase prometnice u zoni Lunta u gradu Krku, a kojeg je izradila tvrtka GPZ d.d. iz Rijeke. Sukladno troškovniku kojim su obuhvaćeni pripremni radovi, donji stroj, armirano-betonski potporni zidovi, zaštitna ograda i gornji stroj (od 5,0 cm), ova je investicija procijenjena na iznos od 817.130,00 kn s uračunatim PDV-om. Provođenje postupka nabave najavljeno je nakon svojevrsnih korekcija predstavljenog troškovnika.

Obrađujući teme Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, usvojen je prijedlog Odluke o imenovanju osobe za nepravilnosti, a kojom je osobom za nepravilnosti imenovana Ivana Jurešić, viša referentica za financijsko knjigovodstvo i likvidaturu u Odsjek u za proračun i financije Grada Krka. Sukladno odredbama Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru, osoba za nepravilnosti obvezna je: zaprimati prijave o nepravilnostima, procjenjivati opravdanost zaprimljenih prijava o nepravilnostima i predlagati način postupanja u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima te pripremati godišnje izvješće o nepravilnostima.

Sljedeći Kolegij gradonačelnika, nakon kolovoške stanke, na redu je u ponedjeljak, 05. rujna!