66. Kolegij: Dodijeljene potpore za programe i projekte javnih potreba u kulturi Grada Krka za 2023. godinu

U Malenoj gradskoj vijećnici, 30. siječnja 2023. godine, održan je 66. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Franjo Volarić, privremeni gradonačelnikov zamjenik i Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Teme iz dnevnog reda ovom su prigodom obrazlagali: Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Vedran Hajdin, voditelj Pododsjeka za redarstvo.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rasprave o temama Pododsjeka za redarstvo, analizirane su tri varijante rješenja organizacije prometa u Poslovno-trgovačkoj zoni grada Krka što ih je izradila tvrtka 4F-PROJEKT d.o.o. iz Kraljevice, nakon čega je, uz nužnu doradu segmenta rješenja (preciznije, izlaza iz Lidlovog kompleksa), kao najfunkcionalnija, usvojena druga varijanta, koja će biti predstavljena i na mrežnim stranicama Grada Krka. Riječ je o rješenju koje bi trebalo pridonijeti balansu opterećenja na svim raskrižjima unutar zone, kao i smanjenju kolone na spoju Nove ceste s glavnom prometnicom Punat - Malinska. U nastavku, na prijedlog Općine Barban, podržana je inicijativa za zaustavljanje bespravne gradnje evidentiranjem ilegalno sagrađenih objekata na interaktivnoj karti do koje se dolazi posredstvom mrežne stranice: bespravnagradnja.hr. Ova inicijativa pokrenuta je s ciljem adresiranja gorućeg problema bespravne gradnje, ali i zaštite javnog prostora, uopće. Putem spomenute stranice građani tako mogu vidjeti koliko je bespravno izgrađenih objekata evidentirano i gdje se oni nalaze, uz mogućnost da bespravno sagrađen objekt, na jednostavan način, i sami prijave. N. I. iz Krka dana je suglasnost za prekop javne površine, na adresi Kvarneska 6 u gradu Krku, radi spajanja stambenog objekta na kanalizacijsku mrežu.

Tijekom razmatranja predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, Mjesnom odboru Poljica odobrena je potpora vrijedna 400,00 eura za organizaciju karnevalskog programa u Društvenom domu Bajčići. Riječkoj Gimnaziji Andrije Mohorovičića dodijeljeno je 200,00 eura za odlazak školskog tima robotičara na prestižno Međunarodno srednjoškolsko robotičko natjecanje FIRST Robotics Competition koje će se u mjesecu ožujku ove godine održati u Turskoj. Pored toga, usvojen je prijedlog Povjerenstva za stručno vrednovanje prijavljenih programa i projekata na Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Krka za 2023. godinu kojim je za prijavljene programe i projekte izdvojeno ukupno 90.754,25 eura. Iako su na Javni poziv, objavljen u početkom listopada prošle godine, aplicirala 23 predlagatelja, financijsku potporu zaslužilo je njih 20, i to redom: Dječja plesna skupina Povero Keko (637,07 + 690,16 eura = 1.327,23 eura), Folklorno društvo Poljica (743,25 + 1.327,23 + 1.247,59 eura = 3.318,07 eura), Gradska glazba Krk (1.990,84 + 7.963,37 eura = 9.954,21 euro), Katedra Čakavskog sabora Kornić (2.123,56 + 1.440,04 eura = 3.563,60 eura), Udruga Knezovi Krčki Frankopani (3.311,43 + 2.423,52 eura = 5.734,95 eura), Udruga Kreativni Krk (11.630,37 + 5.640,72 + 5.308,91 + 1.327,23 eura = 23.907,23 eura), Karnevalska udruga Povero Keko (398,17 eura), Kulturno umjetničko društvo Vrh (729,98 + 1.725,40 + 769,79 eura = 3.225,17 eura), Kulturno društvo Kornić (530,89 + 1.592,67 + 1.194,51 euro = 3.318,07 eura), Mažoretkinje otoka Krka (2.548,28 eura), Dječji pjevački zbor Mići Boduli (1.221,05 + 6.636,14 eura = 7.857,19 eura), Multimedijalna udruga Krčka beseda (1.061,78 eura), Povijesno društvo otoka Krka (132,72 + 530,89 eura = 663,61 euro), Udruga Muzika u koracima - MooK (398,17 + 1.990,84 eura = 2.389,01 euro), Udruga sopaca otoka Krka (6.979,75 + 132,72 eura = 7.112,47 eura), Ženska klapa Vejanke (1.990,84 + 530,89 eura = 2.521,73 eura), Ogranak Matice hrvatske u Krku (2.654,46 + 493,73 eura = 3.148,19 eura), Udruga Rukotvorine Krk (1.459,95 + 1.327,23 + 1.327,23 + 1.539,58 eura = 5.653,99 eura), Foto klub Krk (396,84 + 663,61 + 530,89 + 796,34 eura = 2.387,68 eura) i Renata Vojnić (663,61 euro). Detaljniji prikaz financiranja javnih potreba u kulturi Grada Krka bit će uskoro objavljen na mrežnim stranicama Grada Krka.

U raspravi o temama Imovinsko-pravne službe, usvojen je prijedlog Vecle d.o.o. iz Krka za sporazumnim raskidom Ugovora o zakupu poslovnog prostora koji je predlagatelj zaključio s Gradom Krkom, i to za poslovnu prostoriju broj 7, površine od 18,40 m2, koja se nalazi na prvom katu zgrade smještene na adresi Lukobran 5 u gradu Krku. Nastavno na to, prihvaćen je prijedlog Državnog inspektorata Republike Hrvatske za zaključene Ugovora o zakupu poslovnog prostora za poslovnu prostoriju broj 7 u zgradi na adresi Lukobran 5. Potom je donesena odluka o provedbi postupka jednostavne nabave za nabavu usluge savjetovanja u upravljanju projektom te pripremi i provedbi postupaka javnih nabava za naručitelja - Grad Krk u okviru projekta izgradnje dječjeg vrtića u naselju Vrh. Riječ je o nabavi procijenjenoj na vrijednost od 26.412,00 eura.

Tijekom rješavanja predmeta Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, razmotrene su dvije varijante rješenja uređenja dječjeg igrališta (zelene zone) u dvorištu Društvenog centra Krk (eksterijer Dječjeg vrtića Katarina Frankopan - Područnog vrtića Krk i Centra za kulturu Grada Krka), na k.č. 2673/2, k.o. Krk-grad, s time da je kao funkcionalnija usvojena druga varijanta koja predviđa natkrivanje dijela površine igrališta nadstrešnicom u obliku stiliziranog jedra. Vrijednost uređenja igrališta procijenjena je na 40.000,00 eura bez PDV-a, a osim nadstrešnice oprema uključuje: veće igralo izrađeno od drva akacije, pješčanik, vaze s cvijećem, kutiju za pohranu igračaka, drvene klupice i ogradu. Uz to, prihvaćena je ponuda tvrtke Graditelj d.o.o. iz Kastva, vrijedna 2.105,00 eura, za izradu izvedbenog projekta nogostupa između naselja Milohnići i Brzac. Izvedbeni projekt sastoji se od geodetskog i građevinskog dijela te troškovnika radova.

Obrađujući teme Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, sukladno odredbama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, analiziran je i usvojen prijedlog Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Grad Krk u 2023. godini, a što ga je sastavio Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije. Sažeta verzija predmetnog Programa bit će publicirana u Službenim novinama Primorsko-goranske županije. Na prijedlog Nastavnog Zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, odobren je budžet od 2.110,95 eura, za uslugu izrade Programa i provedbu stručnog nadzora nad preventivnom i obveznom preventivnom dezinfekcijom, dezinsekcijom i deratizacijom za 2023. godinu. Naposljetku, usvojen je prijedlog Ugovora o ustupanju održavanja i upravljanju sustavom javne rasvjete na području Grada Krka u 2023. godini, a kojim su navedeni poslovi povjereni tvrtki Smart Island Krk d.o.o., i to uz cijenu od 12,61 euro, plus PDV, po rasvjetnom tijelu - njih 2.747, što ukupno iznosi 34.639,67 eura, plus PDV, odnosno 2.886,64 eura, plus PDV, mjesečno.