76. Kolegij: Predstavljen nacrt nove Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta; povećani iznosi novčanih pomoći

U Malenoj gradskoj vijećnici, 17. travnja 2023. godine, održan je 76. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Franjo Volarić, privremeni gradonačelnikov zamjenik i Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Teme iz dnevnog reda ovom su prigodom obrazlagali: Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Vedran Hajdin, voditelj Pododsjeka za redarstvo, dok je bilježenje povjereno Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rješavanja predmeta Pododsjeka za redarstvo, u sklopu projekta preuređenja prizemlja Društvenog doma Milohnići i njegove prilagodbe potrebama Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk, usvojene su dvije ponude tvrtke Tehno-val d.o.o. iz Omišlja: prva, vrijedna 560,00 eura, za izradu idejnog projekta tehnološke sheme kuhinje, i, druga, vrijedna 1.000,00 eura, za izradu projekta elektroinstalacija s pratećim troškovnikom. Na inicijativu Mjesnog odbora Poljica, prihvaćena je i ponuda tvrtke Dabiskop d.o.o. iz Nenadića, u iznosu od 4.796,00 eura, za popravak ceste do uvale Čavlena, zajedno s popravkom pripadajućeg odvojka. Usvojena je, također, i ponuda tvrtke 4F Projekt d.o.o. iz Kraljevice, u iznosu od 2.950,00 eura, za mjerenje brzine na četiri lokacije na cestama u gradu Krku i naselju Salatići te izradu elaborata s analizom rezultata. Obrtu Piccola Stella iz Krka, kao i prošle godine, dana je suglasnost za postavljanje zlatne krletke kao ukrasne police za izlaganje raznih rukotvorina, i to na javnoj gradskoj površini, neposredno pred poslovnim prostorom u dijelu Ul. Dr. Dinka Vitezića u krčkoj starogradskoj jezgri. Na zahtjev Mjesnog odbora Skrbčići-Pinezići, odobrena je potpora do maksimalnog iznosa od 398,17 eura, za nabavu hrane i pića kojima će se počastiti sudionici eko-akcije čišćenja interijera i eksterijera Društvenog doma Pinezići, okoliša uz glavnu prometnicu prema moru, kao i mora u luci Sv. Fuska.

Raspravljajući o temama Odsjeka za društvene djelatnosti, na inicijativu Osnovne škole Fran Krsto Frankopan Krk, za potrebe adaptacije učionice produženog boravka u Matičnoj školi Krk u dvije nove učionice (s prethodnikom i zajedničkim sanitarnim blokom), u ovogodišnjem će se Proračunu Grada Krka, s obzirom na analizirane stavke pripadajućeg troškovnika, osigurati budžet od 27.392,54 eura. Troškovnikom su tako obuhvaćeni pripremni, zidarski i obrtnički radovi te oprema i instalacije, a riječ je o zahvatu koji će omogućiti organizaciju nastave samo u jednoj, jutarnjoj smjeni. Temeljem prijave na Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti u 2023. godini, Udruzi albanske nacionalne manjine otoka Krka iz Krka dodijeljeno je 200,00 eura za organizaciju Proslave dana albanske zastave, a Stolnoteniskom klubu Malinska-Dubašnica iz Malinske 660,00 eura za realizaciju 11. Prvenstva jadranskih otoka. Ženskoj klapi Vejanke iz Krka odobreno je 2.510,00 eura za šivanje osam svečanih ženskih uniformi (2.110,00 eura) te njihovo ukrašavanje strojnim vezom (400,00 eura) kako bi se u istima mogle predstaviti na nadolazećem izdanju festivala Melodije Istre i Kvarnera, u sklopu kojeg će se izvesti skladbu Zavavik tu. Streličarskom klubu Maura Kal iz Krka dana je suglasnost za postavljanje srednjovjekovnog streličarskog terena na Trgu Kamplin (na povišenom dijelu s vanjske strane Kaštela) tijekom ljetne sezone, tj. u razdoblju od 17. lipnja - 10. rujna ove godine. Naposljetku, analiziran je i prihvaćen nacrt prijedloga nove Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta. Pravo na isplatu ovog oblika pomoći mogu ostvariti roditelji koji su državljani Republike Hrvatske i koji ispunjavaju sljedeće uvjete: da u trenutku predaje zahtjeva imaju prebivalište na području Grada Krka, da prebivalište na području Grada Krka imaju najmanje godinu dana prije rođenja djeteta za koje se traži novčana pomoć te da novorođeno dijete za koje se traži novčana pomoć ima prijavljeno prebivalište na području Grada Krka. Iznimno, novčanu će pomoć moći ostvariti i obitelji u kojoj samo jedan od roditelja ima prebivalište na području Grada Krka, ali uz predočenje dokaza da to pravo već prethodno nije ostvareno u drugom mjestu. Visina novčane pomoći odsad će iznositi: 660,00 eura za prvorođeno dijete (umjesto dosadašnjih 398,17 eura); 990,00 eura za drugorođeno dijete (umjesto dosadašnjih 597,25 eura), 1.320,00 eura za trećerođeno dijete (umjesto dosadašnjih 796,34 eura) te 1980,00 eura za četvrto (umjesto dosadašnjih 1.194,51 euro) i svako sljedeće rođeno dijete. Postupak za ostvarivanje ovog prava pokreće se na zahtjev roditelja, i to: putem nadležnog matičnog ureda, putem sustava e-Novorođenče ili pisanim zahtjevom upućenim izravno Gradu Krku. Za nacrt prijedloga ove Odluke uskoro će biti otvoreno i e-Savjetovanje.

U kontekstu razmatranja predmeta Imovinsko-pravne službe, najpovoljnijom ponudom u postupku javne nabave za nabavu i montažu opreme na dječjem igralištu u naselju Kornić, pored četiri zaprimljene, prihvaćena je ona tvrtke TOME d.o.o. iz Omišlja, vrijedna 27.875,00 eura bez PDV-a. Najpovoljnijom ponudom u postupku jednostavne nabave za ustupanje radova na sanaciji zidova od utjecaja vlage u dijelu prizemlja zgrade u Ribarskoj ulici u gradu Krku u kojem se nalazi antički mozaički pod, kao jedina zaprimljena, prihvaćena je ona tvrtke Terradecor d.o.o. iz Rijeke, vrijedna 14.220,00 eura bez PDV-a. Također, najpovoljnijom ponudom u postupku jednostavne nabave za ustupanje radova na izgradnji nerazvrstane ceste planske oznake U-5.2 u sklopu Poslovne zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku, kao jedina zaprimljena, prihvaćena je ona tvrtke Građevinar d.o.o. iz Rijeke, vrijedna 41.829,00 eura bez PDV-a, uz napomenu kako će se asfaltiranje podugovoriti s tvrtkom GP Krk d.d. iz Krka. U nastavku, donesena je odluka o zaključenju Ugovora o kupoprodaji za k.č. 2033/14, k.o. Vrh, površine od 100 m2, koja je zauzeta izgradnjom okućnice stambene građevine izgrađene na gr.č 92/1, k.o. vrh, u vlasništvu B. P. iz Vrha. Kupoprodajna cijena za predmetnu je parcelu određena u iznosu od 70,00 eura/m2.

Tijekom rasprave o temama Odsjeka za gospodarstvo, prihvaćen je prijedlog Ugovora o suradnji između Grada Krka i Poljoprivredne zadruge Otok Krk, a kojim se regulira provedba programa subvencioniranja klanja ovaca/janjadi i prikupljanja ovčje vune namijenjenog poljoprivrednicima s područja Grada Krka. Za preuzetu vunu tako je utvrđena otkupna cijena u iznosu od 0,66 eura/kg, dok je po zaklanoj ovci/janjetu određena subvencija u iznosu od 7,00 eura. Riječ je o naknadama koje Grad Krk pojedinom korisniku ili obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu isplaćuje posredstvom Poljoprivredne zadruge Otok Krk, a prema s dostavljenom dvomjesečnom izvještaju.

Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, prihvaćen je prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju člana/ice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk, kojim se kao predstavnica Općine Malinska-Dubašnica u Upravno vijeće imenuje Katarina Žic Bužonja iz Malinske. Na kraju, temeljem zahtjeva Mjesnog odbora Milohnići, usvojena je ponuda tvrtke Dabiskop d.o.o. iz Nenadića, u iznosu od 4.977,60 eura, za strojno krčenje i popravak ceste od naselja Milohnići do Drmuna Puški.