77. Kolegij: Okončana realizacija prve faze uređenja sportske zone u naselju Vrh; najavljena i realizacija druge

U Malenoj gradskoj vijećnici, 24. travnja 2023. godine, održan je 77. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Franjo Volarić, privremeni gradonačelnikov zamjenik i Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Teme iz dnevnog reda ovom su prigodom obrazlagali: Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Antonela Mahulja, stručna suradnica za investicije i razvoj, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj i Vedran Hajdin, voditelj Pododsjeka za redarstvo, dok je bilježenje povjereno Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rješavanja predmeta Pododsjeka za redarstvo, prihvaćena je ponuda tvrtke Pro Via d.o.o. iz Kastva, u iznosu od 2.600,00 eura, za izradu glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije raskrižja u naselju Pinezići. Centru za kulturu Grada Krka dana je suglasnost za korištenje javne površine, i to dijela Obale hrvatske mornarice u gradu Krku, za potrebe organizacije 67. Festivala folklora otoka Krka, 27. i 28. svibnja, od 17.00 - 23.30 sati, kao i za potrebe organizacije koncerta Marka Škugora, u kontekstu proslave Dana grada Krka, 04. lipnja ove godine, od 18.00 - 23.00 sata. Turističkoj zajednici Grada Krka dana je suglasnost za korištenje javne površine, također dijela Obale hrvatske mornarice, gdje će, 06. svibnja ove godine, biti priređena izložba starih automobila koju će u sklopu 27. Međunarodnog oldtimer auto-rallyja donijeti Oldtimer klub Rijeka. Uz to, prihvaćena je ponuda Obrta za usluge Mario interijeri iz Lakmartina, vrijedna 5.700,00 eura, za uređenje zida u dijelu Ul. Lukobran u gradu Krku.

Tijekom razmatranja predmeta Odsjeka za komunalno gospodarstvo, predstavljen je dorađeni troškovnik (tvrtke Marvel Corp. d.o.o. iz Omišlja) za opločenje javne površine (od 130 m2) neposredno uz plažu Portapisana u gradu Krku (do ugostiteljskog objekta Neptun), što predstavlja investiciju vrijednu 19.081,25 eura za koju je najavljeno provođenje postupka javne nabave, ali i realizacija po završetku turističke sezone.

U kontekstu rasprave o temama Odsjeka za gospodarstvo, temeljem informativne ponude (tvrtke Muze d.o.o. iz Zagreba) za izradu idejne i glavne koncepcije te realizaciju stalnog izložbenog postava u Multimedijalnom centru koji se uređuje na Trgu Kamplin u gradu Krku, zaključeno je kako će se za prvu fazu koja podrazumijeva izradu idejne koncepcije ili idejnog rješenja, a procijenjenu na 25.880,00 eura, uskoro provesti postupak javne nabave. U nastavku, predstavljeno je Izvješće nadzornog inženjera, a vezano uz realizaciju prve faze uređenja sportske zone u naselju Vrh. Ukupna vrijednost izvedenih radova tako iznosi 42.868,68 eura, a isti se odnose na: ručnu sječu drveća, krčenje i čišćenje raslinja, strojni iskop terena, djelomični odvoz materijala iz iskopa, ugradnju kvalitetnog materijala iz iskopa u nasip te izgradnju armirano-betonskih potpornih zidova radi formiranja puta na istočnoj strani gradilišta. Drugom fazom uređenja ove sportske zone predviđena je izrada armirano-betonskih potpornih zidova malonogometnog igrališta, vježbališta i dječjeg igrališta te visinsko formiranje njihovih platoa, zatim popravak kamenih suhozida i pripremni radovi za montažu rasvjete, što je procijenjeno na iznos od 92.250,00 eura. Trećom, ujedno i posljednjom fazom bit će obuhvaćena ugradnja tamponskog sloja, asfaltiranje prometnih površina i malonogometnog igrališta, izrada metalnih ograda i temelja za sprave te opremanje. Udruzi Zvrk iz Krka dana je suglasnost za korištenje javne površine, i to dijela Obale hrvatske mornarice u gradu Krku, za potrebe organizacije plesne radionice, i to 20. i 21. svibnja ove godine, od 09.00 - 12.00 sati. S namjerom da se na aktualni Javni poziv za energetsku obnovu zgrada javnog sektora Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Republike Hrvatske, prijave energetske obnove dvaju objekata - društvenih domova u naseljima Vrh i Kornić, usvojene su tri ponude tvrtke Delfin grupa d.o.o. iz Rijeke: prva, vrijedna 6.462,50 eura s uključenim PDV-om, za pripremu, pregled i unos podataka vezanih uz projekt obnove Društvenog doma Kornić u aplikaciju dostupnu putem Sustava elektroničke prijave projekata (www.fondovieu.gov.hr), druga, vrijedna 6.462,50 eura s uključenim PDV-om, za pripremu, pregled i unos podataka vezanih uz projekt obnove Društvenog doma Vrh u istu aplikaciju i, treća, vrijedna 7.750,00 eura s uključenim PDV-om, za upravljanje neposrednom potrošnjom energije i praćenje potrošnje putem Nacionalnog informacijskog sustava za gospodarenje energijom (ISGE), unos svih računa za period od 2017. - 2023. godine za društvene domove u Vrhu i Korniću te izradu pripadajuće analize.

U postupku rješavanja predmeta Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, prihvaćena je ponuda tvrtke GPZ d.d. iz Rijeke, u iznosu od  3.070,00 eura s uključenim PDV-om, za stručni i obračunski nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji nerazvrstane ceste s infrastrukturom planske oznake U-5.2. smještene unutar Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku. Za izgradnju ove ceste Ugovor o građenju potpisan je s tvrtkom Građevinar d.o.o. iz Rijeke, s rokom realizacije do 15. lipnja ove godine. U nastavku, analiziran je i prihvaćen Izvedbeni projekt rješavanja problema oborinske odvodnje na dijelu Ul. Potok (kod kbr. 40) u naselju Pinezići, a kojeg je izradio Ured ovlaštenje inženjerke građevinarstva Nelite Boban iz Rijeke. Procijenjena vrijednost radova, za koje je najavljeno provođenje postupka javne nabave, iznosi 82.875,00 eura s pribrojenim PDV-om.

Tijekom rješavanja predmeta Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, prihvaćen je prijedlog Ugovora o popločenju ulica Petra Žgaljića i Dr. Dinka Vitezića u Krku čiji su potpisnici Grad Krk i tvrtka Ponikve voda d.o.o. iz Krka. Njime je utvrđeno da će Ponikve voda, kao investitor, u spomenutim ulicama, izvesti radove na izgradnji vodovoda visoke zone grada Krka te da će se dio trase koji je prethodno bio betoniran popločiti kamenim pločama (u površini od 542 m2). Ukupna vrijednost radova koji će proizaći iz opločenja iznosi 170.730,00 eura s uključenim PDV-om, a snosit će ih Grad Krk. Temeljem Ugovora o sufinanciranju autorskog djela čiji su potpisnici sve otočne jedinice lokalne samouprave (izuzev Općine Punat), Grad Krk će izdavanje knjige pod nazivom Otok Krk u prapovijesti, autora mr. sc. prof. Ive Oštarića, kako je zaključeno, pomoći iznosom od 1.725,40 eura. Mjesnom odboru Poljica za proslavu Prve nedilje od maja, koja podrazumijeva tradicionalno okupljanje mještana i gostiju kod crkve sv. Leonarda u naselju Bajčići, izdvojeno je 400,00 eura. Studentskom zboru Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, dodijeljeno je 300,00 eura za organizaciju studenata četvrte i pete godine na Sajam logistike i transporta koji se početkom svibnja priređuje u Münchenu.