84. Kolegij: Za projekt Izgradnje spoja Ulice Mali Kartec i Creske ulice u gradu Krku odobreno 72.000,00 eura

U Malenoj gradskoj vijećnici, 03. srpnja 2023. godine, održan je 84. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, i Marino Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Teme iz dnevnog reda pritom su obrazlagali: Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Vedran Hajdin, voditelj Pododsjeka za redarstvo, dok je bilježenje povjereno Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rješavanja predmeta Odsjeka za gospodarstvo, predstavljena je Odluka o odabiru projekta Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske kojom je Gradu Krku, u okviru I. izmjene Plana usmjeravanja i rasporeda sredstava za razvoj područja otoka u 2023. godini, za projekt Izgradnje spoja Ulice Mali Kartec i Creske ulice u gradu Krku (na k.č. 3894/2, 3895/6, 4032/13 i 4032/15, sve k.o. Krk-grad) odobrena potpora u iznosu od 72.000,00 eura. Temeljem Javnog poziva za dostavu prijedloga projekata za Program razvoja otoka u 2023. godini, Uprava za otoke, kao provedbena jedinica predmetnog Ministarstva, zaprimila je 71 projektnu prijavu te obavila administrativnu provjeru. Svaka prihvatljiva projektna prijava morala je, prema propozicijama Javnog poziva, ostvariti najmanje 50 bodova da bi bila upućena Povjerenstvu za odabir projekata, s time da je minimalni bodovni prag ostvarilo 70 projektnih prijava koje su, naposljetku, i prihvaćene za (su)financiranje. Nadalje, usvojena je ponuda tvrtke Frisd d.o.o. iz Krka, s uračunatim PDV-om vrijedna 2.458,00 eura, za nabavu novog kontrolera pristupnih točaka javne gradske internetske mreže. Prihvaćena je i ponuda tvrtke Tome d.o.o. iz Omišlja, s uračunatim PDV-om u iznosu od 2.168,75 eura, za nabavu mreža za golove te iscrtavanje linija (rukomet/košarka) na sportskom igralištu u naselju Bajčići, nedaleko tamošnjeg Društvenog doma. S namjerom uređenja odbojkaškog igrališta na plaži Portapisana u gradu Krku, usvojena je ponuda Obrta za usluge, ugostiteljstvo i trgovinu Phoenix iz Krka, s uračunatim PDV-om vrijedna 2.500,00 eura, za dovoz i razastiranje pijeska. Naposljetku, prihvaćena je ponuda Zidarskog obrta Zidar Ivo iz Vrha, s uračunatim PDV-om u iznosu od 5.471,56 eura, za ograđivanje dječjeg igrališta u naselju Brusići.

Tijekom rasprave o temama Pododsjeka za redarstvo, dana je suglasnost na prometno rješenje ulaska u naselje Pinezići s mini kružnim raskrižjem koje bi trebalo bitno usporiti prometovanje, a za koje se očekuje izrada prometnog elaborata te ishodovanje suglasnosti nadležne policijske uprave. U nastavku, na zahtjev nositelja koncesijskog odobrenja na plaži Ježevac u gradu Krku dano je djelomično odobrenje, i to u smislu da se suncobrani (njih 13) mogu ukopati na dijelu plaže ispod Restorana Ježevac, na lokaciji koju će odrediti komunalno redarstvo, s time da se na plaži ispod Beach bara Harley njihovo ukopavanje ne dozvoljava. Gradskom društvu Crvenog križa Krk dana je suglasnost za provođenje programa besplatne obuke neplivača predškolskog uzrasta, a koja će se na plaži Portapisana u gradu Krku odvijati između 17. i 21. srpnja ove godine, u vremenu od 08.30 do 11.30 sati. Usvojena je i ponuda tvrtke Tome d.o.o. iz Omišlja, s uračunatim PDV-om vrijedna 1.375,00 eura za nabavu i montažu nove zaštitne mreže na igralištu u naselju Brzac. S obzirom na zahtjev Cirkusa Candy, istaknuto je kako se privremene građevine za potrebe organiziranja manifestacija, prema Prostornom planu uređenja Grada Krka, mogu postavljati isključivo na javnim površinama, a kako Grad Krk to nije odobrio svojom suglasnošću, ne može ni prihvatiti inicijativu za oglašavanjem na stupovima javne rasvjete. Nastavno na prijedlog Obrta za usluge, ugostiteljstvo i trgovinu Phoenix iz Krka, izražena je spremnost da se preuzmu troškovi održavanja javnog sanitarnog čvora na plaži Portapisana u gradu Krku (uz Caffe bar Nemo), i to u dijelu koji se odnosi na trošak čišćenja i nabave sanitarnog materijala, međutim uz specificirani trošak za čišćenje u mjesečnom iznosu od 400,00 eura bez pribrojenog PDV-a, potrebno je specificirati i trošak nabave sanitarnog materijala. Trgovini Krk d.d. iz Malinske odbijeno je davanje suglasnosti za produženje radova na izgradnji nove trgovine u naselju Milohnići, jer je od 15. lipnja do 15. rujna na snazi zabrana građevinskih radova. Na inicijativu Mjesnog odbora Poljica, prihvaćena je ponuda tvrtke Semmler d.o.o. iz Zagreba za 45-dnevni najam dvije WC kabine koje će, zbog sve većeg broja kupača, biti postavljene u uvali Čavlena, s time da cijena jedne kabine po danu iznosi 2,67 eura. Na prijedlog Mjesnog odbora Milohnići, prihvaćena je ponuda tvrtke Dabiskop d.o.o. iz Nenadića, u iznosu od 1.929,00 eura, za sanaciju dijela makadamskog puta prema uvali Makneli.

U kontekstu rasprave o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, prihvaćena je zamolba Biskupije Krk, Župe sv. Mihovila ark. iz Vrha, da se sufinancira adaptacija župne kuće u Vrhu. Participacija Grada Krk pritom će iznositi 26.142,70 eura, što se planira osigurati u Proračunu za ovu, a (možda) dijelom i Proračunom za narednu godinu. Temeljem prijedloga Mjesnog odbora Milohnići, prihvaćeni su troškovi koji proizlaze iz proslave blagdana sv. Petra, a koja je u naselju Brzac priređena 29. lipnja ove godine. Temeljem prijave na Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti u 2023. godini, Katedri Čakavskog sabora Kornić dodijeljen je iznos od 78,54 eura za organizaciju manifestacije Dan od Kuće te iznos od 80,00 eura za nastavak projekta Upisivanja knjiga u bazu/katalog Čitaonice Frankopan u Korniću. Temeljem prijedloga Ugovora o poslovnoj suradnji koji bi trebao biti potpisan s Ri Teatrom, najavljeno je gostovanje dviju predstava iz njihove produkcije u naselju Milohnići, i to 25. kolovoza ove godine: najprije predstave za djecu Zbrko i Oli, s početkom u 18.00 sati, a potom i predstave Ljubav je na Vrelu, u 21.00 sat.

Tijekom rješavanja predmeta Odsjeka za komunalno gospodarstvo, na zahtjev Mjesnog odbora Milohnići, prihvaćena je ponuda tvrtke Dabiskop d.o.o. iz Nenadića, vrijedna 6.375,00 eura, za nabavu i prijevoz jalovine radi popravaka makadamskih putova i poljoprivrednih staza na području mjesnog odbora.

Tijekom razmatranja tema Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, predstavljeno je i prihvaćeno (5D) idejno rješenje dječjeg vrtića koji će se graditi u naselju Vrh, a o čijoj se funkcionalnosti, uskoro, mora očitovati i vodstvo Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk. U nastavku, raspravljene su i usvojene V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Krka, za koje je najavljeno otvaranje savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

U postupku rasprave o predmetima Odsjeka za opće pravne i kadrovske poslove, zaključeno je kako će se s tvrtkom RI-ING NET d.o.o. iz Rijeke sklopiti novi Ugovor o korištenju sustava Pazigrad i Gradsko oko, koji služe i pridonose rješavanju različitih komunalnih problema, i to uz mjesečnu naknadu od 797,50 eura, što godišnje iznosi 9.570,00 eura bez pribrojenog PDV-a.