88. Kolegij: Dovršena izgradnja i opremanje novog dječjeg vježbališta u park-šumi Dražica

U Malenoj gradskoj vijećnici, 31. srpnja 2023. godine, održan je 88. sastanak Kolegija u čijim je raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovao i Marino Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Teme iz dnevnog reda pritom su obrazlagali: Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj i Vedran Hajdin, voditelj Pododsjeka za redarstvo.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rasprave o predmetima Pododsjeka za redarstvo, Turističkoj zajednici Grada Krka dana je suglasnost za korištenje javnih gradskih površina, točnije Trga krčkih glagoljaša u Krku i lokacije u središtu naselja Milohnići (preko puta mjesne trgovine) radi organizacije biciklističke manifestacije Šotovento - Epic Rides Krk, a koja će se u nedjelju, 09. rujna ove godine, odvijati između 08.00 i 18.00 sati. Osim za korištenje javnih površina suglasnost je dana i za korištenje priključaka na struju i vodu iz osnovnoškolske sportske dvorane te postavljanje promidžbenih materijala i toaletnih kabina. (Šotovento - Epic Rides Krk dio je serije organiziranih biciklističkih događanja okupljenih pod nazivom Epic Rides Hrvatska, kojima je zadaća popularizacija najatraktivnijih biciklističkih lokacija i staza u Hrvatskoj. Epic Rides biciklističke ture namijenjene su biciklistima i svima onima koji se tako osjećaju, neovisno o dobi, spolu, fizičkoj i tehničkoj sposobnosti.) Istom predlagatelju dana je suglasnost za korištenje javne gradske površine, ovog puta dijela Obale Hrvatske mornarice i Vele place, gdje će se, od 02. do 04. rujna ove godine odvijati program 17. Dana smokava koji donosi sajam te prigodne edukativne i glazbene sadržaje. Također, dana je i suglasnost za korištenje priključka na struju te postavljanje pripadajućih dekorativnih, promidžbenih i obavijesnih materijala. Na inicijativu Mjesnog odbora Poljica, prihvaćena je i ponuda tvrtke Dabiskop d.o.o. iz Nenadića, u iznosu od 6.300,00 eura, za sanaciju poljoprivrednog puta od naselja Brusići do predjela Sekare, ukupno dugog oko 700 metara.

U postupku rješavanja predmeta Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prihvaćeno je Izvješće Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije o izvršenom stručnom nadzoru nad provedbom obvezne preventivne dezinsekcije i deratizacije u ovogodišnjoj proljetnoj akciji, odrađenoj između 24. svibnja i 02. lipnja. U Zaključku Izvješća istaknuto je kako u odnosu na prethodnu akciju nema bitnih promjena po pitanju infestacije vektora zaraznih bolesti. Međutim, predloženo je uklanjanje svih neuređenih divljih odlagališta komunalnog otpada i sprječavanje pojave novih; osiguravanje dovoljnog broja spremnika za otpad uz redovitu odvožnju otpada; redovito čišćenje i dezinfekcija spremnika; educiranje o važnosti odgovornog ponašanja pri odlaganju otpada; vodu namijenjenu polijevanju vrtova držati u zatvorenim spremnicima; u okoliš ne odlagati predmete u kojima može doći do zadržavanja vode; redovito pražnjenje barki na vezu; te sprječavanje držanja i hranjenja kućnih ljubimaca (posebice mačaka) u okolišu stambenih zgrada, odnosno na javnim površinama.

U kontekstu razmatranja tema Odsjeka za gospodarstvo, najprije je istaknuto kako je upravo dovršena izgradnja i opremanje dječjeg vježbališta u park-šumi Dražica u Krku, uređenog kao Ninja Warrior poligon, a čija se specifičnost ogleda u tome da ga pored djece mogu koristiti i odrasli. Radovi na uređenju ovog vježbališta trajali su šest mjeseci, a u njega je ukupno uloženo 100.000,00 eura, s time da je 50 posto bespovratnih sredstava, posredstvom Lokalne akcijske grupe Kvarnerski otoci, osigurala Agencija za plaćanja u poljoprivredi ruralnom razvoju i ribarstvu. U tom smislu, prihvaćene su dvije ponude tvrtke Grafotisak Braut iz Krka, prva u iznosu od 163,00 eura bez PDV-a i druga u iznosu od 185,00 eura bez PDV-a, za izradu dviju aluminijskih ploča, od kojih je jedna dimenzija 400x600 mm, a druga 600x900 mm. Nastavno na to, usvojena je i ponuda Obrta za web, dizajn i marketing Reality Crop iz Krka, ukupno vrijedna 180,00 eura, za oblikovanje i grafičku pripremu informacijskih tablica koje će biti aplicirane na aluminijske ploče. S obzirom na zahtjev Mjesnog odbora Milohnići da se iznova aktualizira projekt izgradnje nadstrešnice nad boćarskim igralištem u naselju Brzac, zaključeno je kako će zatražiti ponuda za izradu analize mogućnosti izgradnje predmetne nadstrešnice. Nadalje, prihvaćena je ponuda tvrtke Frisd d.o.o. iz Krka, vrijedna 6.358,39 eura s PDV-om, za opremanje dviju lokacija s poluukopanim spremnicima za otpad autonomnim sustavom foto-nadzora, i to u naseljima Bajčići i Milohnići, s time da su prethodno već opremljene lokacije u naseljima Kornić i Pinezići. Prednost foto-nadzora u odnosu na klasični video-nadzor, ogleda se u trenutnoj detekciji događaja te mogućnošću spajanja izvan internetske mreže. Također, usvojena je i ponuda tvrtke Pro Alarm Projekt d.o.o. iz Križevaca, u iznosu od 7.083,83 eura s PDV-om, za nabavu dvaju uređaja dislociranog sustava foto-nadzora za potrebe gradskog prometnog redarstva, kako bi se što učinkovitije detektirali nedozvoljeni prolasci u zaštićene zone, konkretno do uvale Vela Jana i na poluotok Prniba. Kako će Društveni centar Krk kroz projekt energetske obnove dobiti posve nov sustav grijanja i hlađenja, zahvaljujući ugradnji dizalice topline, pet klima uređaja donirat će se Domu za starije i nemoćne osobe Mali Kartec. U tom smislu, prihvaćena je ponuda Servisa za popravak električnih aparata za kućanstvo Elektro-box iz Krka, vrijedna 1.820,00 eura, za njihovu demontažu u Društvenom centru Krk i ponovnu montažu u Domu Mali Kartec.

 

 

Tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, verificirana su dva idejna projekta: Izgradnja ulice planske oznake OU - ostale ulice na predjelu Lunta u Krku s ostalom komunalnom infrastrukturom te Izgradnja parkirališta i ostalih ulica na predjelu Lunta u Krku, i to s namjerom ishođenja lokacijskih dozvola.

Tijekom rješavanja tema Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Krka dana je suglasnost na prijedlog Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Krka, a sa čime se već prethodno složio Sindikat vatrogasaca Rijeka - Sindikalna podružnica Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka. Naposljetku, prihvaćena je ponuda tvrtke Mifka sport d.o.o. iz Zagreba, u iznosu od 5.462,50 eura s PDV-om, za dobavu, dostavu i ugradnju umjetnog travnjaka oko glavnog nogometnog terena u sklopu Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić Pepi u Krku.

Sljedeći Kolegij na redu je u ponedjeljak, 04. rujna.