126. Kolegij: U rasponu od 80,00 do 120,00 eura, osigurane jednokratne potpore krčkim osnovnoškolcima i srednjoškolcima za nabavu obrazovnih materijala i bilježnica

U Maloj vijećnici Grada Krka, 24. lipnja 2024. godine, održan je 126. sastanak Kolegija kojeg je vodio krčki gradonačelnik Darijo Vasilić, a teme iz dnevnog reda obrazlagali su: Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Vedran Hajdin, voditelj Pododsjeka za redarstvo, dok je bilježenje povjereno Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku sastanka, raspravljajući o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, razmotreni su i usvojeni prijedlozi Odluke o dodjeli novčane naknade u svrhu nabave drugih obrazovnih materijala i bilježnica učenicima osnovne škole za školsku godinu 2024./2025. te Odluke o dodjeli jednokratne potpore (stipendije) u svrhu nabave udžbenika, radnih bilježnica i bilježnica učenicima srednje škole za školsku 2024./2025. godinu. Temeljem istih, sredinom mjeseca kolovoza očekuje se raspisivanje javnih poziva radi prikupljanja zahtjeva za sufinanciranje drugih obrazovnih materijala (radnih bilježnica, zbirki zadataka, atlasa, mapa za likovnu kulturu te pribora za tehničku kulturu) i bilježnica, odnosno dodjelu jednokratne potpore (stipendije), upućenih  svim osnovnoškolcima i srednjoškolcima s prebivalištem na području Grada Krka, a koji će zajedno s uputama i ostalom dokumentacijom biti dostupni na internetskim stranicama Grada Krka. Ovim se programom učenicima od prvog do četvrtog razreda osnovne škole osigurava novčana naknada u visini od 80,00 eura, a učenicima od petog do osmog razreda osnovne škole novčana naknada u visini od 100,00 eura s ciljem nabave drugih obrazovnih materijala i bilježnica, dok srednjoškolce očekuje jednokratna stipendija za nabavu školskih knjiga, radnih bilježnica i bilježnica u vrijednosti od 120,00 eura, bez obzira pohađaju li srednju školu u gradu Krku ili izvan otoka. Zahtjevi će se zaprimati od sredine kolovoza pa sve do kraja rujna, osobnom predajom u pisarnicu Grada Krka, odnosno elektroničkim ili poštanskim putem. Uz to, prihvaćen je i prijedlog Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za korištenje sportske dvorane Osnovne škole Fran Krst Frankopan u Krku tijekom sljedeće školske godine (od 15. rujna 2024. do 15. lipnja 2025.) upućen udrugama, klubovima, društvima i svim ostalim zainteresiranim grupama građana. Dvorana će se moći koristiti isključivo za sportske aktivnosti, i to svakim radnim danom, od 14.00 - 22.00, te subotom, od 08.00 - 20.00 sati, osim ako godišnjim planom Centra za kulturu Grada Krka i programom Osnovne škole Fran Krsto Frankopan ondje u to vrijeme nisu predviđene neke od njihovih aktivnosti. Dvorana se može zakupiti na minimalno jedan puni sat uz naknadu od 10,00 eura po satu dodijeljenog termina, tj. prema izvršenoj rezervaciji, a ne prema iskorištenom terminu. Kod određivanja samih termina prednost će imati udruge, klubovi ili društva koji nemaju vlastite prostorije i okupljaju djecu i mlade, a dvoranu planiraju koristiti tijekom čitavog razdoblja definiranog natječajem. Također, temeljem utvrđenog rasporeda korištenja dvorane, Grad Krk i korisnik sklopit će ugovor o davanju na korištenje dvorane, kojim će se, pored ostalog, definirati namjena i vrijeme korištenja, iznos i način plaćanja naknade za korištenje te način korištenja. U Povjerenstvo koje će razmatrati pristigle zahtjeve te naposljetku definirati raspored korištenja dvorane imenovane su: Svjetlana Jurić Prebeg, Nina Gračan Skorup i Andreana Gluvaković​. Sukladno prijavama na Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti, Kulturno-umjetničkom društvu Vrh odobreno je 1.000,00 eura za šivanje (muških i ženskih) narodnih nošnji, Katedri Čakavskog sabora Kornić - 130,00 eura za valorizaciju guvna (mjesta za vršidbu ili mlaćenje žita) s područja Lakmartina i 350,00 eura za realizaciju manifestacije 19. Fešta od presnaca, a Savezu studenata Fakulteta elektrotehnike i računarstva - 1.000,00 eura za realizaciju višednevne manifestacije KSET na Krku koja će se na nekoliko gradskih lokacija odvijati između 16. i 19. kolovoza ove godine, a kojom će biti obuhvaćene radionice, koncerti, kvizovi znanja i sportsko-rekreacijske aktivnosti. Obiteljsko-poljoprivrednom gospodarstvu Tohoraj iz Krka odobrena je potpora vrijedna 484,54 eura kojom će sufinancirati troškove certificiranja ekološke proizvodnje. Spomenuti OPG trenutno je jedini ekološki proizvođač grožđa na otoku Krku, s time da se stavljanje prvih boca certificirane eko žlahtine na tržište očekuje tijekom sljedeće godine. Najavljeno je, naposljetku, i skorašnje raspisivanje Javnog poziva za dodjelu kapitalnih donacija udrugama, s time da će njegova ukupna vrijednost iznositi 17.200,00 eura. Najveći iznos financijskih sredstava koji će se moći odobriti i ugovoriti po pojedinom projektu iznosit će 8.800,00 eura. U Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva imenovane su: Meri Vizinger, Nina Gračan Skorup i Mladena Matejčić.

Tijekom rješavanja predmeta Pododsjeka za redarstvo, zaključeno je da se radovi na sanaciji puta od mjesnog groblja Poljica do predjela Batuže, inicirani od strane Mjesnog odbora Poljica, odgode za ovu jesen te da se u međuvremenu provede postupak jednostavne nabave, budući da se radi o investiciji procijenjenoj na 21.500,00 eura bez PDV-a. Zajedničkom obrtu za ugostiteljstvo Vili iz Krka dana je suglasnost za povremeno postavljanje suncobrana na k.č. 3126, k.o. Krk-grad, pred rashladnom vitrinom za držanje sladoleda, i to isključivo u doba dana kada bi zbog sunčeve svjetlosti i topline moglo doći do promjene na ponuđenom proizvodu, uz napomenu kako je za narednu, 2025. godinu potrebno osigurati drugo rješenje. Nadalje, usvojen je zahtjev Mjesnog odbora Milohnići vezan za uređenje javne rasvjete u dijelu naselja Brzac, a koje će se realizirati posredstvom tvrtke Smart Island Krk d.o.o. iz Krka. Prihvaćena je i ponuda Obrta za usluge Težak iz Linardića, vrijedna 6.200,00 eura, za uređenje makadamskog puta (u dužini od 1.000 m) na potezu od lokve Kimpi do predjela Paradiso u gradu Krku. Također, usvojena je ponuda Zidarskog obrta Zidar Ivo iz Vrha za izgradnju oborinske odvodnje u Ul. Gušternica 102 u naselju Vrh, s time da su radovi odgođeni za jesen. Na prijedlog Mjesnog odbora Vrh, prihvaćena je ponuda tvrtke Dabiskop d.o.o. iz Nenadića, vrijedna 3.400,00 eura, za uređenje ceste (u dužini od 250 m) od naselja Salatići prema lokalitetu s kaštelom.

Tijekom izlaganja o temama Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Savezu studenata Fakulteta elektrotehnike i računarstva dana je suglasnost za korištenje Scene Zidine (i postavljanje jedne ugostiteljske klupe) radi organiziranja DJ programa u sklopu manifestacije KSET na Krku, i to 19. kolovoza ove godine, između 19.00 i 24.00 sata, uz napomenu da su predmetnu lokaciju, za vrijeme trajanja programa, dužni opremiti mobilnom sanitarnom kabinom (te istu ukloniti 20. kolovoza), dok su je po odrađenom programu, dužni vratiti u prvobitno stanje. Temeljem molbe Mjesnog odbora Poljica, prihvaćena je ponuda tvrtke Dabiskop d.o.o. iz Nenadića, u iznosu od 6.250,00 eura s pribrojenim PDV-om, za nabavu i prijevoz (250 m3) jalovine radi popravka i održavanja makadamskih putova na području Mjesnog odbora. Udruzi Kreativni Krk dana je suglasnost za korištenje javnih gradskih površina s ciljem organiziranja ovogodišnjeg izdanja festivala Tramonto: Trga krčkih glagolja 26. lipnja te 03. i 17. srpnja, od 21.00 do 24.00 sata, kao i Trga Kamplin, 21. kolovoza, od 21.00 do 01.00 sat.

U kontekstu rasprave o predmetima Odsjeka za gospodarstvo, istaknuto je kako je temeljem Obavijesti građanima za prijavu štete od nevremena, do 20. lipnja ove godine, zaprimljeno ukupno 26 prijava. Nastavno na to, predstavljena je Odluka o proglašenju prirodne nepogode kojom je primorsko-goranski župan, prirodnu nepogodu proglasio za Grad Krk i Općinu Vrbnik, uslijed šteta što ih je na području te dvije otočne lokalne samouprave, 31. svibnja ove godine, uzrokovala prirodna nepogoda - poplava. (Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda tu će Odluku unijeti u nacionalni Registar šteta od prirodnih nepogoda pri Ministarstvu financija Republike Hrvatske). U sklopu projekta uređenja igrališta na predjelu Lunta u gradu Krku, usvojene su dvije ponude: prva, tvrtke Batt Crew iz Domžale (Slovenija), vrijedna 5.079,44 eura, za izgradnju dodatne dječje flow linije, i, druga, tvrtke Kograd Krk d.o.o. iz Krka, vrijedna 5.776,00 eura, za nabavu građevinskog materijala potrebnog za predmetnu izgradnju.