Programi javnih potreba za 2018.

Odobreni programi javnih potreba u društvenim djelatnostima:

 

Programi sporta preuzmi
preuzmi
Programi kulture preuzmi
Programi socijalno-humanitarnih udruga     preuzmi
Programi tehničke kulture preuzmi
Programi poljoprivrede preuzmi
Programi građanskih inicijativa preuzmi