Dovršen projekt Energetske obnove administrativne zgrade Grada Krka locirane na adresi Lukobran 5 u gradu Krku

Smanjenje emisija C02 i povećanje energetske učinkovitosti strateški su prioriteti Europske unije. U Hrvatskoj kao u i cijeloj Europi gotovo 50 posto konačne potrošnje energije odnosi se na grijanje i hlađenje, od čega 80 posto u zgradama.

Grad Krk tako je na vrijeme prepoznao važnost i potrebitost prethodno navedenih kategorija te se među prvim jedinicama lokalne samouprave u Primorsko-goranskoj županiji uključio u reduciranje emisije štetnih plinova i usporavanje klimatskih promjena, a sve to kroz ključni sektor - energetiku.

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske sufinanciralo je energetsku obnovu administrativne zgrade na adresi Lukobran 5 u gradu Krku, prethodno prijavljenu na natječaj za energetsku obnovu i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora (Ref.oznaka KK. 04.2.1.04.0765). Ugovor o dodjeli  bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. - 2020. potpisan je 12. travnja 2019. godine, a potpisali su ga direktor Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Dubravko Ponoš i krčki gradonačelnik Grada Krka Darijo Vasilić. Sukladno potpisanom Ugovoru, ukupni prihvatljivi troškovi projekta energetske obnove administrativne zgrade Grada Krka iznose 1.858.536,43 kn od čega je 447.494,55 kn bespovratnih. Osim temeljem spomenutog Ugovora, bespovratna sredstva za predmetnu investiciju odobrilo je i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske, i to u iznosu od 705.520,94  kn.

Ugovor o radovima zaključen je sa zajednicom ponuditelja tj. tvrtkama RI-MA Aedificiolum d.o.o. i Kalun gradnja d.o.o., obje iz Klane, na iznos od 1.070.812,25 kn s uračunatim PDV-om, dok je usluga stručnog nadzora povjerena tvrtki ITC d.o.o. iz Kostrene. Ukupno ulaganje u ovaj projekt energetske obnove iznosilo je 1.299.562,25 kn, od čega su bespovratna sredstva 919.079,51 kn, s time da učešće Grada Krka teži 380.482,74 kn što čini 29 posto ukupne vrijednosti čitavog projekta.

Na ovoj je zgradi tako provedena energetska obnova u sklopu koje je izvršena rekonstrukcija fasade i kosog krova, zamjena vanjske stolarije, zamjena sustava grijanja i hlađenja te cjelovita rekonstrukcija rasvjete.

Na vanjskim je zidovima izveden eksterni termoizolacijski kompozitni sustav (ETICS) s toplinskom izolacijom od mineralne kamene vune debljine od 10 cm (λ ≤ 0,035 W/mK), čime je koeficijent prolaska topline (U) kroz taj dio ovojnice smanjen s 1,11 W/m2K na 0,27 W/m2K.  Energetsko svojstvo kosog krova poboljšano je postavom mineralne kamene vune debljine od 14 cm (λ ≤ 0,037 W/mK) među rogove krovne konstrukcije uz oblaganje podgleda gipskartonom. Ovime je koeficijent prolaska topline (U) kroz taj dio ovojnice smanjen s 2,80 W/m2K na 0,23 W/m2K. Vanjska stolarija zamijenjena je gotovo u cijelosti. Umjesto postojeće drvene postavljena je nova PVC stolarija s trostrukim ostakljenjem, koeficijenta prolaska topline (Uw) 1,10 W/m2K. Novi sustav grijanja i hlađenja sastoji se od dvije dizalice topline (po jedna za svaku etažu) snage grijanja od 11,2 kW te rashladne snage od 12,40 kW i koeficijenta energetske performanse (COP) 4,61. Prije energetske obnove rasvjeta u objektu sastojala se od svjetiljki sa žarnim nitima i fluorescentnim cijevima. Taj je sustav zamijenjen suvremenom LED rasvjetom. Procijenjeno smanjenje potrošnje električne energije za rasvjetu rezultirat će nižom emisijom CO2.

Provedbom netom navedenih mjera potrebna godišnja toplinska energija izračunata za stvarne klimatske podatke (Q, hnd) smanjena je s 44.308,39 kWh/a na 11.235,77 kWh/a (74,64 posto), dok je godišnja primarna energija (E, prim) smanjena s početnih 22.594,11 kWh/a na 10.783,10 kWh/a (52,27 posto). Također, prije energetske obnove zgrada se nalazila u energetskom razredu C (95 kWh/m2a), a sada je prešla u energetski razred A (22,81 kWh/m2a).

Administrativna zgrada locirana na adresi Lukobran 5 u gradu Krku predstavlja objekt izgrađen 1968. godine koji je bio neadekvatnih konstrukcijskih elemenata u smislu energetske učinkovitosti. Njegovom se rekonstrukcijom i ugradnjom visokoučinkovitog sustava grijanja i hlađenja pridonijelo smanjenju godišnje potrošnje primarne energije, poboljšanju uvjeta rada korisnika te smanjenju troškova poslovanja.

U narednom razdoblju na zgradi se planira ugradnja fotonaponskih panela za proizvodnju električne energije što bi trebalo rezultirati zadovoljavanju potreba tog objekta za energijom. Taj se projekt planira prijaviti na Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti (FZOEU) sa subvencijom od 60 posto bespovratnih sredstava.

Grad Krk je ovim projektom ušao među hrvatske gradove koji svojim planskim i ciljanim uštedama na primjeru svojih objekata demonstriraju kvalitetnu i dobro osmišljenu strategiju zelene tranzicije i obnovljivih izvora energije, a što će u narednom razdoblju (2021. - 2028.) utjecati na definiranje financijske perspektive Europske unije.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ovog priopćenja isključiva je odgovornost Grada Krka.