Potpisan Ugovor o projektiranju i građenju širokopojasne mreže u NGA bijelim područjima otoka Krka; njegova je ukupna vrijednost 69,5 milijuna kn

U Velikoj gradskoj vijećnici, 11. srpnja 2022. godine, upriličena je svečanost potpisivanja Ugovora o projektiranju i građenju širokopojasne mreže u NGA bijelim područjima otoka Krka koji je dijelom Projekta izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku, u sklopu kojeg se planira izgradnja suvremene svjetlovodne pristupne mreže u tzv. bijelim područjima svih sedam jedinica lokalne samouprave: Gradu Krku te općinama Baška, Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Omišalj, Punat i Vrbnik.

Ugovor o projektiranju i građenju širokopojasne mreže u NGA bijelim područjima otoka Krka sklapa se po provedenom postupku javne nabave s odabranom zajednicom ponuditelja koju čine tvrtke Elektron d.o.o. iz Zemunika, Kabelnet d.o.o. iz Biskupije i Kabelnet d.o.o. iz Novog Sada. Vrijednost Ugovora je 55.599.900,00 kn bez PDV-a, odnosno 69.499.875,00 kn s uključenim PDV-om. Zajednica ponuditelja potpisivanjem Ugovora preuzela je obvezu isporuke usluge projektiranja mreže i izvođenja svih pripadajućih radova, kao i obvezu isporuke sve prateće opreme i materijala, u skladu s odredbom ključ u ruke. Rok za ispunjenje obveza iz Ugovora je 31. listopad 2023. godine.

 

 

Potpisivanju Ugovora, pored krčkog gradonačelnika Darija Vasilića, nazočili su i čelnici (ili predstavnici) ostalih jedinica lokalne samouprave otoka Krka koje su ujedno i potpisnice Sporazuma o suradnji na Projektu razvoja širokopojasnog pristupa prihvatljivog za financiranje iz EU fondova na području Grada Krka i općina Baška, Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Omišalj, Punat i Vrbnik, zatim voditelj Projekta izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku Čedomir Miler, ovlaštenik zajednice ponuditelja Mario Peša iz tvrtke Elektron d.o.o., konzultant Tomislav Majnarić iz tvrtke HUB CONSULTING d.o.o. te direktor trgovačkog društva Ponikve eko otok Krk d.o.o. Neven Hržić.

– Nakon što su od sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, potpisanog s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, već protekle gotovo dvije godine, ističe Miler, te nakon tri ponovljena natječaja za odabir izvoditelja radova, došli smo i do trenutka potpisivanja Ugovora o projektiranju i građenju širokopojasne mreže u NGA bijelim područjima otoka Krka, i to sa zajednicom ponuditelja koju čine tvrtke Elektron d.o.o. iz Zemunika, Kabelnet d.o.o. iz Biskupije i Kabelnet d.o.o. iz Novog Sada. Naša je namjera, ovim Projektom, izgraditi nepokretnu pristupnu širokopojasnu mrežu sljedeće generacija ili, kraće, NGA mrežu, u bijelim područjima diljem otoka Krka, s time da su bijela područja ona na kojima nije dostupan pristup Internetu s brzinama od najmanje 30 Mbit/s, i gdje postojeći teleoperateri nisu iskazali svoj komercijalni interes da grade takvu mrežu, a kojom će, naposljetku, biti obuhvaćeno 41 posto otočnih korisnika. Kažimo i to kako smo u ovaj značajan i zahtjevan Projekt, zaključuje Miler, pored ostalog, ušli zbog digitalizacije društva u cjelini te široke primjene informacijsko-komunikacijskih tehnologija u svim aspektima života, s posebnim naglaskom na javnu upravu, školstvo, zdravstvo, gospodarstvo i komunalne djelatnosti, uz želju da izgrađena infrastruktura bude u našem vlasništvu te da s njom sami raspolažemo, što znači da se njezinim korištenjem tj. davanjem na korištenje može vratiti dio uloženih sredstava.

 

 

– Vrijednost cjelokupnog Projekta izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku je gotovo 79,5 milijuna kn s uključenim PDV-om, napominje konzultant Majnarić, a isti se sufinancira s udjelom od 75 posto iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. Prema tome, vrijednost dodijeljene potpore koja će biti na raspolaganju za realizaciju projekta iznosi 57,6 milijuna kn, s rokom provedbe do 31. listopad 2023. godine. Ukratko, cilj Projekta je izgradnja suvremene komunikacijske infrastrukture ili NGA mreže do svih bijelih područja na otoku Krku, a kojom je obuhvaćeno oko 12.000 krajnjih korisnika - kućanstava, poslovnih i javnih subjekata ili 7.100 adresa na području svih sedam jedinica lokalne samouprave. Sukladno uvjetima natječaja, nositelj Projekta je Grad Krk, ujedno i jedini korisnik bespovratnih sredstava, međutim, sve otočne jedinice lokalne samouprave, zajedno s trgovačkim društvom Ponikve eko otok Krk d.o.o., potpisale su Sporazum o zajedničkoj suradnji na Projektu. Nakon što svjetlovodna mreža bude izgrađena, zaključuje Majnarić, njom će upravljati zajedničko trgovačko društvo te će mreža na taj način ostati u trajnom javnom vlasništvu što je jedan od uvjeta iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Mreža će, dakle, biti isključivo pasivna, slično kao i ostali komunalni sustavi, što znači da će se kapaciteti svjetlovodnih kabela i pratećih čvorova davati na raspolaganje tj. iznajmljivati zainteresiranim operatorima na tržištu, a oni će biti pružatelji usluga javnim korisnicima na maloprodajnoj razini, s time da će svi operateri koji posluju u Hrvatskoj pod jednakim uvjetima imati mogućnost pristupa mreži čime bi se trebala bitno povećati kvaliteta usluga, ali i, za krajnje korisnike, uspostaviti povoljnije cijene.

– U svoje, kao i u ime svojih kolega, naglašava Vasilić, moram konstatirati kako je ovo jedan veliki i značajan projekt čitavog otoka u kojem je, iznova, svih sedam lokalnih samouprava pokazalo zajedništvo i suradnju, demonstrirajući kako se gradi zajednička infrastruktura, i to racionalno i konstruktivno bez mrvljenja strukture na sedam katastarskih granica. Bez uvođenja širokopojasnih mreža, destinacije više ne mogu biti konkurentne, jer kao što je su kanalizacija, voda i ceste ključni za život u jednom gradu, tako je to danas i optička infrastruktura. Baš zato, zaključuje Vasilić, svih sedam lokalnih samouprava pokazalo je visoku razinu tolerancije i zajedništva te krenulo u generacijski projekt težak 79,5 milijuna kn, od čega fondovi Europske unije financiraju 57,6 milijuna kn.

 

 

Projektom izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku bit će izgrađena nepokretna pristupna širokopojasna mreža sljedeće generacije (engl. Next Generation Access - NGA) u tzv. NGA bijelim područjima svih sedam jedinica lokalne samouprave. NGA bijela područja obuhvaćaju one dijelove otoka u kojima nije dostupan pristup Internetu s brzinama od najmanje 30 Mbit/s ili pristup Internetu s brzinama od najmanje 30 Mbit/s neće biti dostupan prije kraja 2023. godine. NGA bijela područja obuhvaćaju oko 41 posto otočnih korisnika, s time da se uglavnom radi o korisnicima koji nisu u blizini postojećih centrala i kojima, time, nisu dostupne naznačene brzine pristupa Internetu.

Nepokretna pristupna širokopojasna mreža sljedeće generacija ili NGA mreža naziv je za suvremenu komunikacijsku mrežu izgrađenu od svjetlovodnih niti i kabela. Svjetlovodna mreža je vrsta NGA mreže u kojoj su svjetlovodne niti i kabeli položeni do krajnjih korisnika. Svjetlovodna mreža omogućava brzi pristup Internetu za sve krajnje korisnike spojene na mrežu, s brzinama od nekoliko stotina megabita po sekundi (Mbit/s) pa do nekoliko gigabita po sekundi (Gbit/s), i više. Svjetlovodna mreža predstavlja osnovni infrastrukturni preduvjet za povećanje intenziteta i kvalitete korištenja suvremenih usluga i aplikacija temeljenih na informacijskim i komunikacijskim tehnologijama (ICT) kod svih kategorija krajnjih korisnika (kućanstava, poslovnih i javnih korisnika). Projektom se osiguravaju preduvjeti za daljnji društveni i gospodarski razvoj otoka Krka, odnosno njegovu punu uključenost u sve tijekove suvremenog globaliziranog digitalnog svijeta. Cilj projekta je da se do kraja 2023. godine svjetlovodna mreža položi do ukupno 12.223 korisnika u NGA bijelim područjima diljem otoka.

Projekt je ukupno vrijedan 79.460.650,68 kn, dok dodijeljena bespovratna sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) u financijskom razdoblju 2014. - 2020. iznose 57.619.737,71 kn. Razliku između dodijeljenog iznosa bespovratnih sredstava i ukupne vrijednosti projekta zajednički će osigurati sve jedinice lokalne samouprave otoka Krka.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za ova je Projekt, 27. kolovoza 2020. godine, Grad Krk sklopio s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU). Grad Krk ujedno je nositelj provedbe Projekta i korisnik bespovratnih sredstava. Temeljem sklopljenog Sporazuma između svih jedinica lokalne samouprave otoka Krka i trgovačkog društva Ponikve eko otok Krk d.o.o., u provedbi Projekta, osim Grada Krka, kao partneri sudjeluju i sve ostale otočne lokalne samouprave, kao i Ponikve eko otok Krk d.o.o.

Nakon završetka projekta, izgrađena svjetlovodna mreža postat će vlasništvo trgovačkog društva Ponikve eko otok Krk d.o.o. koje će ujedno i upravljati izgrađenom svjetlovodnom mrežom. Drugim riječima, svjetlovodna mreža izgrađena projektom bit će u javnom vlasništvu svih jedinica lokalne samouprave otoka, odnosno građana otoka Krka. Ponikve eko otok Krk d.o.o. će s operatorima na tržištu sklopiti ugovore o pristupu svjetlovodnoj mreži, tako da će operatori na tržištu moći pristupiti svakom krajnjem korisniku spojenom na mrežu i ponuditi mu usluge (npr. pristup Internetu, TV usluge, telefonske usluge i drugo). Ponikve eko otok Krk d.o.o. neće pružati maloprodajne usluge krajnjim korisnicima. Radi se o tzv. veleprodajnom modelu pružanja usluge, u kojem su Ponikve eko otok Krk d.o.o. pružatelj veleprodajnih usluga pristupa svjetlovodnoj mreži i najma svjetlovodnih niti do krajnjih korisnika za sve operatore na tržištu pod jednakim uvjetima. Krajnji korisnici birat će operatora s kojim će sklopiti ugovor za željene usluge. Neovisno o odnosu Ponikve eko otok Krk d.o.o. i operatora na tržištu, krajnji korisnici će, kao i dosad, sklapati pretplatnički ugovor i plaćati usluge samo odabranom operatoru koji će im pružati maloprodajne usluge. No, za razliku od sadašnjeg stanja, maloprodajne usluge bit će kvalitetnije, a krajnji će korisnici imati veću mogućnost odabira operatora.