Registar sklopljenih ugovora i dodataka ugovora

Registar sklopljenih ugovora i dodataka ugovora      
- stanje na dan: 27. prosinca 2013.       
preuzmi

Sve buduće izmjene i dopune Registra ugovora i dodataka ugovora objaviti će se na Internetskim stranicama Grada.