Dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2022. godinu

Temeljem Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (Narodne novine broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14), gradonačelnik Grada Krka na sjednici Kolegija, održanoj 25. travnja 2022. godine, donio je Dopunu Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2022. godinu.

Riječ je aktu kojim se određuje redovno upravljanje pomorskim dobrom, sredstva za upravljanje pomorskim dobrom, kao i popis djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru Grada Krka, i to s navedenim mikrolakcijama za obavljanje djelatnosti.


Dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2022. godinu [.pdf]