Dokumenti doneseni 2022.

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2023. (Objavljeno: 22. prosinca 2022.)   preuzmi [.doc]
preuzmi [.pdf]
     
Proračuna Grada Krka za 2023. s Projekcijama za 2024. i 2025. (Objavljeno: 22. prosinca 2022.)   preuzmi [.rtf]
preuzmi [.pdf]
Proračun Grada Krka za 2023. s Projekcijama za 2024. i 2025. (Objavljeno: 22. prosinca 2022.)   preuzmi [.xls]
Proračun Grada Krka za 2023. s Projekcijama za 2024. i 2025.: Obrazloženje (Objavljeno: 22. prosinca 2022.)   preuzmi [.doc]
preuzmi [.pdf]
     
II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2022. (Objavljeno: 22. prosinca 2022.)   preuzmi [.rtf]
preuzmi [.pdf]
II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2022. - prema ekonomskoj klasifikaciji (Objavljeno: 22. prosinca 2022.)   preuzmi [.xls]
II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2022. - prema izvorima financiranja (Objavljeno: 22. prosinca 2022.)   preuzmi [.xls]
II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2022.: Obrazloženje (Objavljeno: 22. prosinca 2022.)   preuzmi [.doc]
preuzmi [.pdf]
     
Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2023. s Projekcijama za 2024. i 2025. (Objavljeno: 05. prosinca 2022.)   preuzmi [.rtf]
preuzmi [.pdf]
Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2023. s Projekcijama za 2024. i 2025. (Objavljeno: 05. prosinca 2022.)   preuzmi [.xls]
Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2023. s Projekcijama za 2024. i 2025.: Obrazloženje (Objavljeno: 05. prosinca 2022.)   preuzmi [.doc]
preuzmi [.pdf]
     
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 30. 09. 2022.: Potvrda o učitanom financijskom izvještaju u aplikaciju RKPFI (Objavljeno: 10. listopada 2022.)   preuzmi [.pdf]
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 30. 09. 2022.: Referentna stranica (Objavljeno: 10. listopada 2022.)   preuzmi [.pdf]
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 30. 09. 2022.: Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Objavljeno: 10. listopada 2022.)   preuzmi [.xls]
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 30. 09. 2022.: Bilješke uz Financijski izvještaj (Objavljeno: 10. listopada 2022.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.doc]
     
Odluka o I. izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2022. (Objavljeno: 07. listopada 2022.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.doc]
     
I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krka za 2022. (Objavljeno: 07. listopada 2022.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.rtf]
I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krka za 2022. - po izvorima financiranja (Objavljeno: 07. listopada 2022.)   preuzmi [.xls]
I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krka za 2022. - po ekonomskoj klasifikaciji (Objavljeno: 07. listopada 2022.)   preuzmi [.xls]
I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krka za 2022.: Obrazloženje (Objavljeno: 07. listopada 2022.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.doc]
     
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2022. (Objavljeno: 07. listopada 2022.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.rtf]
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2022. - po izvorima financiranja (Objavljeno: 07. listopada 2022.)   preuzmi [.xls]
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2022. - po ekonomskoj klasifikaciji (Objavljeno: 07. listopada 2022.)   preuzmi [.xls]
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2022.: Obrazloženje (Objavljeno: 07. listopada 2022.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.doc]
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2022.: Knjiga izdanih računa; stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 30. 06. 2022. (Objavljeno: 07. listopada 2022.)   preuzmi [.pdf]
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2022.: Izvod iz Knjige javnog duga; stanje na dan 30. 06. 2022. (Objavljeno: 07. listopada 2022.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.xls]
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2022.: Izvješće o korištenju proračunske zalihe za razdoblje od 01. 01. - 30. 06. 2022. s obrazloženjem (Objavljeno: 07. listopada 2022.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.doc]
     
Konsolidirani financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 30. 06. 2022.: Potvrda o učitanom financijskom izvještaju u aplikaciju RKPFI (Objavljeno: 19. srpnja 2022.)   preuzmi [.pdf]
Konsolidirani financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 30. 06. 2022.: Referentna stranica (Objavljeno: 19. srpnja 2022.)   preuzmi [.pdf]
Konsolidirani financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 30. 06. 2022.: Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Objavljeno: 19. srpnja 2022.)   preuzmi [.xls]
Konsolidirani financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 30. 06. 2022.: Bilješke uz Konsolidirani financijski izvještaj (Objavljeno: 19. srpnja 2022.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.doc]
     
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 30. 06. 2022.: Potvrda o učitanom financijskom izvještaju u aplikaciju RKPFI (Objavljeno: 11. srpnja 2022.)   preuzmi [.pdf]
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 30. 06. 2022.: Referentna stranica (Objavljeno: 11. srpnja 2022.)   preuzmi [.pdf]
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 30. 06. 2022.: Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Objavljeno: 11. srpnja 2022.)   preuzmi [.xls]
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 30. 06. 2022.: Bilješke uz Financijski izvještaj (Objavljeno: 11. srpnja 2022.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.doc]
     
Odluka o raspodjeli rezultata za 2021. (Objavljeno: 08. srpnja 2022.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.doc]
     
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2021. (Objavljeno: 08. srpnja 2022.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.rtf]
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2021. - prema izvorima financiranja (Objavljeno: 08. srpnja 2022.)   preuzmi [.xls]
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2021. - prema ekonomskoj klasifikaciji (Objavljeno: 08. srpnja 2022.)   preuzmi [.xls]
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2021.: Obrazloženje (Objavljeno: 08. srpnja 2022.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.doc]
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2021.: Knjiga izdanih računa za 2021. (Objavljeno: 08. srpnja 2022.)   preuzmi [.pdf]
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2021.: Izvod iz Knjige javnog duga za 2021. (Objavljeno: 08. srpnja 2022.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.xls]
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2021.: Izvršenje Plana razvojnih programa za 2021. godinu (Objavljeno: 08. srpnja 2022.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.xls]
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2021.: Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za 2021. godinu s obrazloženjem (Objavljeno: 08. srpnja 2022.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.doc]
     
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 03. 2022.: Potvrda o predanom financijskom izvještaju (Objavljeno: 13. 04. 2022.)   preuzmi [.pdf]
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 03. 2022.: Referentna stranica (Objavljeno: 13. 04. 2022.)   preuzmi [.pdf]
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 03. 2022.: Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima; Bilanca; Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji; Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza; Izvještaj o obvezama (Objavljeno: 13. 04. 2022.)   preuzmi [.xls]
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 03. 2022.: Bilješke (Objavljeno: 13. 04. 2022.)   preuzmi [.doc]
preuzmi [.pdf]
     
Konsolidirani financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2021.: Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Objavljeno: 01. 03. 2022.)   preuzmi [.pdf]
Konsolidirani financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2021.: Referentna stranica (Objavljeno: 01. 03. 2022.)   preuzmi [.pdf]
Konsolidirani financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2021.: Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima; Bilanca; Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji; Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza; Izvještaj o obvezama (Objavljeno: 01. 03. 2022.)   preuzmi [.xls]
Konsolidirani financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2021.: Izvod iz Knjige javnog duga za 2021., stanje na dan 31. prosinca 2021. (Objavljeno: 01. 03. 2022.)   preuzmi [.xls]
preuzmi [.pdf]
Konsolidirani financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2021.: Bilješke uz financijske izvještaje Proračuna Grada Krka za 2021. (Objavljeno: 01. 03. 2022.)   preuzmi [.doc]
preuzmi [.pdf]
     
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2021.: Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Objavljeno: 15. 02. 2022.)   preuzmi [.pdf]
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2021.: Referentna stranica (Objavljeno: 15. 02. 2022.)   preuzmi [.pdf]
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2021.: Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima; Bilanca; Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji; Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza; Izvještaj o obvezama (Objavljeno: 15. 02. 2022.)   preuzmi [.xls]
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2021.: Izvod iz Knjige javnog duga za 2021., stanje na dan 31. prosinca 2021. (Objavljeno: 15. 02. 2022.)   preuzmi [.xls]
preuzmi [.pdf]
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2021.: Bilješke uz financijske izvještaje Proračuna Grada Krka za 2021. (Objavljeno: 15. 02. 2022.)   preuzmi [.doc]
preuzmi [.pdf]