Dokumenti doneseni 2022.

Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 03. 2022.: Potvrda o predanom financijskom izvještaju (Objavljeno: 13. 04. 2022.)   preuzmi [.pdf]
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 03. 2022.: Referentna stranica (Objavljeno: 13. 04. 2022.)   preuzmi [.pdf]
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 03. 2022.: Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima; Bilanca; Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji; Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza; Izvještaj o obvezama (Objavljeno: 13. 04. 2022.)   preuzmi [.xls]
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 03. 2022.: Bilješke (Objavljeno: 13. 04. 2022.)   preuzmi [.doc]
preuzmi [.pdf]
     
Konsolidirani financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2021.: Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Objavljeno: 01. 03. 2022.)   preuzmi [.pdf]
Konsolidirani financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2021.: Referentna stranica (Objavljeno: 01. 03. 2022.)   preuzmi [.pdf]
Konsolidirani financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2021.: Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima; Bilanca; Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji; Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza; Izvještaj o obvezama (Objavljeno: 01. 03. 2022.)   preuzmi [.xls]
Konsolidirani financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2021.: Izvod iz Knjige javnog duga za 2021., stanje na dan 31. prosinca 2021. (Objavljeno: 01. 03. 2022.)   preuzmi [.xls]
preuzmi [.pdf]
Konsolidirani financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2021.: Bilješke uz financijske izvještaje Proračuna Grada Krka za 2021. (Objavljeno: 01. 03. 2022.)   preuzmi [.doc]
preuzmi [.pdf]
     
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2021.: Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Objavljeno: 15. 02. 2022.)   preuzmi [.pdf]
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2021.: Referentna stranica (Objavljeno: 15. 02. 2022.)   preuzmi [.pdf]
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2021.: Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima; Bilanca; Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji; Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza; Izvještaj o obvezama (Objavljeno: 15. 02. 2022.)   preuzmi [.xls]
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2021.: Izvod iz Knjige javnog duga za 2021., stanje na dan 31. prosinca 2021. (Objavljeno: 15. 02. 2022.)   preuzmi [.xls]
preuzmi [.pdf]
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2021.: Bilješke uz financijske izvještaje Proračuna Grada Krka za 2021. (Objavljeno: 15. 02. 2022.)   preuzmi [.doc]
preuzmi [.pdf]