Dokumenti doneseni 2023.

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2024. (Objavljeno: 18. prosinca 2023.)   preuzmi [.doc]
preuzmi [.pdf]
     
Proračuna Grada Krka za 2024. s Projekcijama za 2025. i 2026. (Objavljeno: 18. prosinca 2023.)   preuzmi [.rtf]
preuzmi [.pdf]
Proračun Grada Krka za 2024. s Projekcijama za 2025. i 2026. (Objavljeno: 18. prosinca 2023.)   preuzmi [.xls]
Proračun Grada Krka za 2024. s Projekcijama za 2025. i 2026.: Obrazloženje (Objavljeno: 18. prosinca 2023.)   preuzmi [.doc]
preuzmi [.pdf]
     
Odluka o II. izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2023. godinu (Objavljeno: 18. prosinca 2023.)   preuzmi [.doc]
preuzmi [.pdf]
     
II. izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2023. (Objavljeno: 18. prosinca 2023.)   preuzmi [.rtf]
preuzmi [.pdf]
II. izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2023. - prema ekonomskoj klasifikaciji (Objavljeno: 18. prosinca 2023.)   preuzmi [.xls]
II. izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2023. - prema izvorima financiranja (Objavljeno: 18. prosinca 2023.)   preuzmi [.xls]
II. izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2023.: Obrazloženje (Objavljeno: 18. prosinca 2023.)   preuzmi [.doc]
preuzmi [.pdf]
     
Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2024. s Projekcijama za 2025. i 2026. (Objavljeno: 11. prosinca 2023.)   preuzmi [.rtf]
preuzmi [.pdf]
Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2023. s Projekcijama za 2024. i 2025. (Objavljeno: 11. prosinca 2023.)   preuzmi [.xls]
Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2023. s Projekcijama za 2024. i 2025.: Obrazloženje (Objavljeno: 11. prosinca 2023.)   preuzmi [.doc]
preuzmi [.pdf]
     
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 30. 09. 2023.: Potvrda o učitanom financijskom izvještaju u aplikaciju RKPFI (Objavljeno: 10. listopada 2023.)   preuzmi [.pdf]
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 30. 09. 2023.: Referentna stranica (Objavljeno: 10. listopada 2023.)   preuzmi [.pdf]
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 30. 09. 2023.: Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Objavljeno: 10. listopada 2023.)   preuzmi [.xls]
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 30. 09. 2023.: Bilješke uz Financijski izvještaj (Objavljeno: 10. listopada 2023.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.doc]
     
Odluka o I. izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2023. godinu (Objavljeno: 06. listopada 2023.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.doc]
     
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2023. (Objavljeno: 06. listopada 2023.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.rtf]
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2023. - po izvorima financiranja (Objavljeno: 06. listopada 2023.)   preuzmi [.xls]
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2023. - po ekonomskoj klasifikaciji (Objavljeno: 06. listopada 2023.)   preuzmi [.xls]
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2023.: Obrazloženje (Objavljeno: 06. listopada 2023.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.doc]
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2023.: Knjiga izdanih računa; stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 30. 06. 2023. (Objavljeno: 06. listopada 2023.)   preuzmi [.pdf]
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2023.: Izvod iz Knjige javnog duga; stanje na dan 30. 06. 2023. (Objavljeno: 06. listopada 2023.)   preuzmi [.pdf]
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2023.: Izvješće o korištenju proračunske zalihe za razdoblje od 01. 01. - 30. 06. 2023. s obrazloženjem (Objavljeno: 06. listopada 2023.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.doc]
     
Konsolidirani Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 30. 06. 2023.: Potvrda o učitanom financijskom izvještaju u aplikaciju RKPFI (Objavljeno: 20. srpnja 2023.)   preuzmi [.pdf]
Konsolidirani Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 30. 06. 2023.: Referentna stranica (Objavljeno: 20. srpnja 2023.)   preuzmi [.pdf]
Konsolidirani Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 30. 06. 2023.: Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Objavljeno: 20. srpnja 2023.)   preuzmi [.xls]
Konsolidirani Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 30. 06. 2023.: Bilješke uz konsolidirani Financijski izvještaj (Objavljeno: 20. srpnja 2023.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.doc]
     
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 30. 06. 2023.: Potvrda o učitanom financijskom izvještaju u aplikaciju RKPFI (Objavljeno: 10. srpnja 2023.)   preuzmi [.pdf]
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 30. 06. 2023.: Referentna stranica (Objavljeno: 10. srpnja 2023.)   preuzmi [.pdf]
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 30. 06. 2023.: Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Objavljeno: 10. srpnja 2023.)   preuzmi [.xls]
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 30. 06. 2023.: Bilješke uz Financijski izvještaj (Objavljeno: 10. srpnja 2023.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.doc]
     
Odluka o raspodjeli rezultata za 2022. (Objavljeno: 03. srpnja 2023.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.doc]
     
Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Krka za 2022. (Objavljeno: 03. srpnja 2023.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.doc]
     
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2022. (Objavljeno: 03. srpnja 2023.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.rtf]
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2022. - prema izvorima financiranja (Objavljeno: 03. srpnja 2023.)   preuzmi [.xls]
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2022. - prema ekonomskoj klasifikaciji (Objavljeno: 03. srpnja 2023.)   preuzmi [.xls]
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2022.: Knjiga izdanih računa za 2022. (Objavljeno: 03. srpnja 2023.)   preuzmi [.pdf]
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2022.: Izvod iz Knjige javnog duga za 2022. (Objavljeno: 03. srpnja 2023.)   preuzmi [.pdf]
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2022.: Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za 2022. godinu s obrazloženjem (Objavljeno: 03. srpnja 2023.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.doc]
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2022.: Obrazloženje (Objavljeno: 03. srpnja 2023.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.doc]
     
I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krka za 2023. (Objavljeno: 03. srpnja 2023.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.rtf]
I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krka za 2023. - po izvorima financiranja (Objavljeno: 03. srpnja 2023.)   preuzmi [.xls]
I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krka za 2023. - po ekonomskoj klasifikaciji (Objavljeno: 03. srpnja 2023.)   preuzmi [.xls]
I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krka za 2023.: Obrazloženje (Objavljeno: 03. srpnja 2023.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.doc]
     
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 03. 2023.: Potvrda (Objavljeno: 11. 04. 2023.)   preuzmi [.xls]
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 03. 2023.: Referentna stranica (Objavljeno: 11. 04. 2023.)   preuzmi [.pdf]
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 03. 2023.: Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima; Bilanca; Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji; Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza; Izvještaj o obvezama (Objavljeno: 11. 04. 2023.)   preuzmi [.xls]
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 03. 2023.: Bilješke uz financijske izvještaje Proračuna Grada Krka za 2023. (Objavljeno: 11. 04. 2023.)   preuzmi [.doc]
preuzmi [.pdf]
     
Konsolidirani financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2022.: Potvrda (Objavljeno: 28. 02. 2023.)   preuzmi [.xls]
Konsolidirani financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2022.: Referentna stranica (Objavljeno: 28. 02. 2023.)   preuzmi [.pdf]
Konsolidirani financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2022.: Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima; Bilanca; Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji; Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza; Izvještaj o obvezama (Objavljeno: 28. 02. 2023.)   preuzmi [.xls]
Konsolidirani financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2022.: Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje (Objavljeno: 28. 02. 2023.)   preuzmi [.doc]
preuzmi [.pdf]
     
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2022.: Potvrda (Objavljeno: 15. 02. 2023.)   preuzmi [.xls]
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2022.: Referentna stranica (Objavljeno: 15. 02. 2023.)   preuzmi [.pdf]
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2022.: Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima; Bilanca; Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji; Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza; Izvještaj o obvezama (Objavljeno: 15. 02. 2023.)   preuzmi [.xls]
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2022.: Bilješke uz financijske izvještaje Proračuna Grada Krka za 2022. (Objavljeno: 15. 02. 2023.)   preuzmi [.doc]
preuzmi [.pdf]
Financijski izvještaj Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2022.: Izvod iz Knjige javnog duga za 2022., stanje na dan 31. prosinac 2022. (Objavljeno: 15. 02. 2023.)   preuzmi [.xls]
preuzmi [.pdf]
     
Proračun u malom - Vodič za građane za 2023. (Objavljeno: 19. siječnja 2023.)   preuzmi [.pdf]