LAG Kvarnerski otoci: U posljednjem, šestom, LAG natječaju odobreno 14 projekata u vrijednosti 1.578.276,00 kn

Lokalna akcijska grupa (LAG) Kvarnerski otoci, 13. listopada 2022. godine, zaprimila je 14 odluka o odabiru projekta od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, čime je, za sufinanciranje, prihvaćeno svih 14 projekata odabranih na šestom LAG natječaju.

Posredstvom mjere Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava, koja je usklađena s tipom operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. - 2020., ukupno je dodijeljeno 1.578.276,00 kn poljoprivrednim gospodarstvima diljem Cresa, Krka i Malog Lošinja. Time se broj projekata sufinanciranih kroz Potporu razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava popeo na 48, i to u ukupnoj vrijednosti od čak 5.368.827,00 kn.

Aktivnosti koje se provode kroz ovaj natječaj su: nabava poljoprivredne mehanizacije i strojeva, podizanje vinograda, kupnja ovaca, poljoprivrednih zemljišta i električnih pastira te podizanje nasada maslina.

Podsjetimo, svrha osnivanja LAG-a Kvarnerski otoci je promicanje ruralnog razvoja temeljenog na LEADER načelima. Radi se o pristupu ruralnom razvoju koji utjelovljuje novu inovativnu komponentu unutar politike ruralnog razvoja Europske unije, a koji je nastao s ciljem poboljšanja učinkovitosti provedbe razvojnih strategija u namjeri da se o njima odlučuje na lokalnoj razini. Kroz LEADER promovira se održivi razvoj u ruralnim područjima Europske unije uz vođenje brige o ekonomskom i društvenom razvoju te zaštiti okoliša. Jedna od osnovnih karakteristika LEADER-a je stavljanje naglaska na lokalno stanovništvo koje se oduvijek smatralo glavnim čimbenikom ruralnih područja. Također, jedno od njegovih načela je poštivanje modela odozdo prema gore (bottom up) ili široko uključivanje svih raspoloživih snaga u lokalnim zajednicama što ima potencijal doprinijeti kvalitetnom razvoju, ponajviše, zbog bogatstva ideja i mogućih rješenja.

Tome pridodajmo i činjenicu kako se LAG Kvarnerski otoci trenutno nalazi u fazi izrade nove Lokalne razvojne strategije za razdoblje 2023. - 2027. u kojem će mu se, prema simulaciji Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske, na raspolaganje staviti novih 1.513.130,18 EUR.