Mala barka 2

Projekt Mala barka 2 provodila je Primorsko-goranska županija kao vodeći partner u sklopu prekogranične suradnje Interreg Slovenija-Hrvatska. U 2020. godini osvojila je nagradu portala gradonačelnik.hr i Jutarnjeg lista kao najbolji projekt prekogranične suradnje u Republici Hrvatskoj. U sklopu projekta uređen je Interpretacijski centar pomorske baštine u gradu Krku (ex-knjižara Pontes) u kojem se nalazi postav na temu pomorske i brodograditeljske baštine grada i otoka Krka, s time da je Grad Krk suradnik u provedbi projekta. U investiciji građevinsko-obrtničkih radova Grad Krk sudjelovao je s 340.653,92 kn, a Primorsko-goranska županija sa 150.000,00 kn uz 85-postotno sufinanciranje iz EU fondova.


U sklopu provedbe projekta Mala barka 2, Primorsko-goranska županija kao vodeći partner i Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka objavili su u ožujku 2017. godine Javni poziv za odabir tradicijskih barki za provedbu projekta Mala barka 2: Očuvanje pomorske baštine Sjevernog Jadrana. Specifični prekogranični ciljevi projekta su katalogizacija i očuvanje pomorske baštine, izgradnja turističke infrastrukture te razvoj prekograničnog turističkog proizvoda. Grad Krk je na predmetni Javni poziv prijavio obnovu tradicijske brodice tipa bragoc pod nazivom Paulina koji se može vidjeti u Krčkoj luci. Udio Grada Krka u obnovi iznosi 400.000,00 kn, dok je Primorsko-goranska županija uložila 70.000,00 kn, uz 85-postotno sufinanciranje iz EU fondova. Grad Krk se dobivanjem bespovratnih sredstava za obnovu bragoca, obvezao s barkom sudjelovati u najmanje tri edukativne, kulturne, turističke i/ili druge manifestacije godišnje vezane uz projekt Mala barka 2, odnosno očuvanje i revitalizaciju pomorske baštine Sjevernog Jadrana tj. Primorsko-goranske županije.

 

Prekogranična suradnja: Interreg Slovenija-Hrvatska

Ukupno sufinanciranje:  85%

Trajanje projekta: 2017. - 2019.

Više o projektu na: malabarka.eu