Ministarstvo turizma sufinancira razvoj javne turističke infrastrukture

Ministarstvo turizma Republike Hrvatske početkom kolovoza ove godine objavilo je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2017. godini, a za koji je osigurano 20.000.000,00 kn.
Ta su sredstva namijenjena javnom sektoru - jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za razvoj javne turističke infrastrukture, što znači da će se programom sufinancirati projekti uređenja morskih i ostalih plaža, izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija ili adaptacija centara za posjetitelje i interpretacijskih centara, njihovo opremanje multimedijalnom opremom te javna turistička infrastruktura u funkciji aktivnog turizma, točnije izrada strateških dokumenata razvoja cikloturizma županija sa standardima, uređenje i označavanje postojećih i novih cikloturističkih, pješačkih i jahačkih ruta te uređenje, postavljanje i opremanje stanica za iznajmljivanje e-bicikla.
Ovaj Javni poziv otvoren je sve do 15. rujna, s time da se dodatne informacije o uvjetima, uključujući potrebne obrasce i priloge, mogu pronaći na službenim Internet stranicama Ministarstva turizma, pod rubrikom Javni pozivi, gdje će, naposljetku, biti objavljeni i rezultati.
Javna turistička infrastruktura integralni je dio ukupne turističke ponude svake destinacije te je zato važno njezino kontinuirano unapređivanje. Ulaganjem u projekte usmjerene na uređenje ili izgradnju novih plaža, centara za posjetitelje te biciklističkih, jahačkih ili pješačkih ruta stvara se nova atrakcijska osnova, odnosno dodatni motivi dolaska u destinaciju što je bitno za razvoj cjelogodišnjeg turizma. Kroz ovaj se program tako htjelo povećati cjelokupni dojam i atraktivnost destinacija, a samim time hrvatski turizam učiniti još konkurentnijim, istakao je prilikom objave Javnog poziva ministar turizma Gari Cappelli.
Ministarstvo turizma sufinancirat će do 80% opravdanih (prihvatljivih) troškova provedbe pojedinog projekta. Za projekte na plažama minimalni iznos potpore je 200.000,00 kn, a maksimalni 1.000.000,00 kn. Uzmu li se u obzir centri za posjetitelje i interpretacijski centri taj se iznos kreće od minimalno 100.000,00 kn do maksimalno 1.000.000,00 kn. Uz to, izrada Operativnih planova razvoja cikloturizma županija sa standardima (su)financira se do 50.000,00 kn, dok potpora za uređenje i označavanje postojećih i novih cikloturističkih, pješačkih i jahačkih ruta te uređenje, postavljanje i opremanje stanica za iznajmljivanje e-bicikla iznosi od 100.000,00 kn do 400.000,00 kn.
Izvor financiranja je Fond za razvoj turizma, odnosno izvanproračunski prihod Ministarstva turizma od naknada za privremene koncesijske naknade za turističko zemljište, a za namjene i poslove utvrđene Zakonom o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu, neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije.
 
Prilozi: