Mogućnost besplatne analize tla u laboratoriju za početno izučavanje osobina tla

Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije tijekom prošle i ove godine u Staroj Sušici opremio je laboratorij za početno izučavanje osobina tla. U njemu je, stoga, moguće vršenje analize tla za sljedeće parametre: reakciju tla u vodi (pH), ukupni CaCO3 (%), količinu nitrata (kg/ha), P2O5 (mg/100 g), K2O (mg/100 g), MgO (mg/100 g), ukupni Ca (mg/100 g), EC vrijednost (ds/m) i raspadanje agregata (%).

Analiza tla za poljoprivrednike koji dolaze iz gradova i općina koji su sudjelovali u financiranju opreme i uređenja laboratorija su besplatne, dok za sve ostale cijena analize po jednom uzorku u ovoj godini iznosi 200,00 kuna. Kako je Grad Krk pored još 14 lokalnih samouprava sufinancirao opremanje ovog laboratorija svaki krčki poljoprivrednik u ovoj godini može dobiti do tri besplatne analize tla, nakon čega će morati plaćati prethodno istaknutu punu cijenu.

U prilogu ove obavijesti dostupan je obrazac Način uzorkovanja tla s naputkom kako pripremiti uzorak tla za analizu, zajedno s obrascem Zahtjeva za analizu tla, a kojeg poljoprivrednik ispunjava i dostavlja zajedno s uzorkom.