Natječaj za obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu podmjere 5.2. Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima - provedba tipa operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala.
Prihvatljivi troškovi financiranja u okviru ove podmjere odnose se na obnovu poljoprivrednog potencijala kao što je sanacija poljoprivrednog zemljišta, izgradnja, rekonstrukcija i opremanje gospodarskih objekata, popravak ili nabava poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju, nabava osnovnog stada, odnosno matičnog jata domaćih životinja, krčenje uništenog nasada, kupnja i sadnja sadnica višegodišnjeg bilja te opći troškovi (do 10% ukupnih troškova).
Potporu mogu ostvariti sve pravne i fizičke osobe koje su upisane u Upisnik poljoprivrednika, s time da se zahtjevi popunjavaju i podnose u AGRONET-u, i to od 02. listopada do 01. prosinca 2017. godine.
Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 150.000.000 kn uz mogućnost povećanja u slučaju da je iznos sredstava prihvatljivih zahtjeva veći od raspoloživih sredstava. Intenzitet potpore iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta uz mogućnost isplate predujma. Osnovni preduvjet provođenja ove mjere jest taj da je za određeno područje županija proglasila elementarnu nepogodu, a uništenje poljoprivrednog potencijala korisnika prouzročeno elementarnom nepogodom mora biti biti najmanje 30%.
Poljoprivredni potencijal obuhvaća poljoprivredno zemljište, poljoprivredne gospodarske zgrade, poljoprivredne gospodarske strojeve, mehanizaciju i opremu, domaće životinje i višegodišnje nasade. Poljoprivrednim potencijalom smatra se, primjerice, poljoprivredni stroj, poljoprivredno zemljište koje je mehanički zagađeno, kao i stablo, ali ne i plodovi. Dakle, ako je elementarna nepogoda uništila najmanje 150 od 500 stabala maslina takav korisnik je prihvatljiv za financiranje iz ove operacije, no ukoliko je uništen samo plod, a stabla su sposobna za nastavak proizvodnje u idućem vegetativnom ciklusu - korisnik nije prihvatljiv za financiranje. Dakle, natječaj je isključivo namijenjen obnovi poljoprivrednog potencijala, što znači da mu cilj nije nadoknada izgubljenog prihoda zbog smanjenja ili izostanka ovogodišnjih prinosa. Nakon završetka natječaja i obrade svih pristiglih prijava, tijekom proljeća 2018. godine, predviđene su isplate po stvarnim troškovima obnove poljoprivrednog potencijala.
 
Cjeloviti tekst Natječaja s prilozima, zajedno s Uputom i Pravilnikom dostupan je i: ovdje.