Odluka o proglašenju sajmenih dana na području Grada Krka za 2024. godinu

Na temelju članka 52. Statuta Grada Krka (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 - pročišćeni tekst, 6/21 i 47/23), a u svezi odredbi članka 57. Zakona o trgovini (Narodne novine broj 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 32/20 i 33/23) i odredbi Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 14/07 i 34/09), Gradonačelnik Grada Krka na Kolegiju gradonačelnika održanom 18. ožujka 2024. godine donio je Odluku o proglašenju sajmenih dana na području Grada Krka.

1. U svrhu dodatne ponude i promidžbeno-turističkih aktivnosti, sve nedjelje i blagdani na području Grada Krka proglašavaju se sajamskim danima, i to u razdobljima kako slijedi:

  • 31. ožujka i 01. travnja (uskrsni vikend),
  • od 29. travnja - 05. svibnja (prvomajski tjedan),
  • od 30. svibnja - 02. lipnja (vikend Tijelova i Dana državnosti),
  • od 15. lipnja - 30. rujna (turistička sezona) te
  • od 01. prosinca 2024. - 07. siječnja 2025. (adventsko, božićno i novogodišnje vrijeme).

2. Prigodna prodaja u kućicama, kioscima, štandovima i slično, kao sastavni dio sajamskih događanja, u navedenim razdobljima može započinjati najranije u 09.00, a završavati najkasnije u 24.00 sata.

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena na mrežnoj stranici Grada Krka.