PGŽ: Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivrednim gospodarstvima kroz sufinanciranje mjera ruralnog razvoja u poljoprivredi Primorsko-goranske županije u 2021. godini

Temeljem Odluke o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu potpora poljoprivrednim gospodarstvima kroz sufinanciranje mjera ruralnog razvoja u poljoprivredi Primorsko-goranske županije u 2021. godini, Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj objavljuje Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivrednim gospodarstvima kroz sufinanciranje mjera ruralnog razvoja u poljoprivredi Primorsko-goranske županije u 2021. godini.

Predmet ovog Javnog poziva su sljedeće mjere ruralnog razvoja: Mjera 1.1.1. Podrška razvoju novih i malih poljoprivrednih gospodarstva, Mjera 1. 1.3 Razvoj i obnova stočnog fonda na području Gorskog kotara, Mjera 1.1.4. Povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava ulaganjem i razvojem diversificiranih djelatnosti i Mjera 2.1.2. Obnova i održavanje putova u funkciji revitalizacije ili funkcioniranja gospodarskih aktivnosti.

Zahtjev za sufinanciranje podnosi se: u papirnatom obliku, uvezen u neraskidivu cjelinu da se onemogući naknadno umetanje ili vađenje stranica te u zatvorenoj omotnici s naznakom naziva i adrese nadležnog Upravnog odjela Županije i predmeta Javnog poziva: Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj, Slogin kula 2, 51000 Rijeka, predmet: Mjere ruralnog razvoja u poljoprivredi Primorsko-goranske županije, s time da podnositelj zahtjev šalje poštom, i to preporučenom pošiljkom (s naznakom datuma i sata predaje poštanskom uredu) ili predaje osobno u pisarnicu Županije u prizemlju zgrade na adresi Slogin kula 2, 51000 Rijeka, svakim radnim danom od 09.00 do 15.00 sati.

Zahtjevi se podnose uroku od 45 dana od dana objave Javnog poziva na internetskim stranicama Primorsko-goranske županije, s time da je Javni poziv ondje objavljen 26. srpnja 2021. godine.

Sve dodatne informacije o ovom Javnom pozivu mogu se dobiti telefonom na: 051 351 266 ili 051 351 260, odnosno e-mailom na: gospodarstvo@pgz.hr.