Prijave kvarova na sustavu javne rasvjete

Zbog unapređenja sustava i usklađenja s ISO standardima, sve prijave kvarova javne rasvjete krčko Trgovačko-komunalno društvo Ponikve eko otok Krk zaprimat će preko dispečarskog centra, kako bi iste bile pravovremeno zaprimljene, a potom i evidentirane.

 

Stoga, sve prijave kvarova javne rasvjete prijavljuju se dežrnoj službi, i to:

 

 

Kako bi djelatnici komunalnog društva na terenu mogli locirati kvar ili kontaktirati prijavitelja u slučaju da nisu sigurni o kojoj se konkretno lokaciji radi, prilikom svake prijave nužno je navesti:

 

  • ime i prezime prijavitelja,
  • broj telefon prijavitelja,
  • lokaciju kvara (najbližu adresu u blizini svjetiljke ili šifru stupa ako postoji).

 

Nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.