Turističko ostvarenje: Grad Krk među najpopularnijim kvarnerskim destinacijama

Turistička zajednica Grada Krka ovih je dana predstavila turističko ostvarenje za područje Grada Krka u razdoblju od siječnja do srpnja ove godine, a temeljem iskazanih rezultata Grad Krk našao se u društvu najpopularnijih kvarnerskih destinacija, zauzevši treću poziciju, odmah iza Malog Lošinja i Crikvenice.

Pored niza atraktivnih manifestacija tj. brojnih kulturnih, zabavnih, tradicijskih, sajmenih, radioničkih i sportsko-rekreacijskih programa, kojim se gostima pruža puno više od sunca i mora, Grad Krk može se pohvaliti i zavidnim brojkama.

 

Turističko ostvarenje: siječanj - srpanj 2022.

 

U komercijalnim smještaju, u razdoblju od siječnja do srpnja ove godine, ukupno je ostvareno 747.740 noćenja, što predstavlja rezultat za 49 posto viši u odnosu na 2021., kada ih je ostvareno 501.780, te za sedam posto viši nego li 2019. godine, kada je ostvareno 697.814 noćenja. Također, ukupno je ostvareno 139.999 dolazaka, što je za 53 posto više u usporedbi s 2021., kada ih je bilo 91.463, te za osam posto više od ostvarenja iz 2019. godine, kada je zabilježeno 129.673 dolazaka. Najveći broj noćenja u promatranom razdoblju realiziran je u kampovima, njih 333.329, što govori u prilog porastu od 46 posto u odnosu na 2021., kao i porastu od sedam posto u odnosu na 2019. godinu. U hotelima je ostvareno 87.973 noćenja, što je za 85 posto više nego li 2021., dok se u odnosu na 2019. godinu navedene brojke približavaju tada ostvarenom rezultatu od 93.459 noćenja. U objektima u domaćinstvu ukupno je realizirano 297.780 noćenja, tj. za 46 posto više nego li 2021. te za 10 posto više u odnosu na 2019. godinu. U razdoblju od siječnja do srpnja ove godine pet najjačih tržišta po ukupnom broju ostvarenih noćenja čine: njemačko s udjelom od 36 posto (301.135), slovensko s udjelom od 20 posto (102.936), austrijsko s udjelom od sedam posto (86.088), hrvatsko s udjelom od pet posto (56.736) i talijansko s udjelom od dva posto (39.840).

 

 

Turističko ostvarenje: srpanj 2022.

 

U komercijalnim smještaju, tijekom mjeseca srpnja ove godine, ukupno je ostvareno 369.342 noćenja, što predstavlja rezultat koji je za 12 posto viši u odnosu na 2021., kada ih je evidentirano 328.366, te za jedan posto viši nego li 2019. godine, kada je realizirano 366.537 noćenja. Što se dolazaka tiče, ukupno ih je ostvareno 59.084, odnosno devet posto više u usporedbi s 2021., kada ih je bilo 54.175, te za četiri posto više od ostvarenja iz 2019. godine, kada je zabilježeno 56.960 dolazaka. Najveći broj noćenja u promatranom razdoblju realiziran je u kampovima, njih 139.361, što govori u prilog porastu od sedam posto u odnosu na 2021., kao i ostvarenju od 95 posto u odnosu na 2019. godinu. U hotelima je realizirano 32.061 noćenja, što je za dva posto više u odnosu na 2021., ali i 2019. godinu, kada ih je bilo 31.408. U objektima u domaćinstvu ukupno je realizirano 183.097 noćenja, tj. za 19 posto više nego li 2021. te za četiri posto više u odnosu na 2019. godinu. U srpnju ove godine pet najjačih tržišta po ukupnom broju ostvarenih noćenja čine: njemačko s udjelom od 29 posto (124.218), slovensko s udjelom od 13 posto (55.175), austrijsko s udjelom od devet posto (38.016), hrvatsko s udjelom od sedam posto (31.210) i mađarsko s udjelom od šest posto (24.382).