19. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

19. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva predsjednik Marinko Pavlić, održati će se u četvrtak, 10. ožujka 2016. godine, u Maloj vijećnici Grada Krka s početkom u 18.00 sati, a predložen je sljedeći Dnevni red.

 
01. Usvajanje Zapisnika s 18. Sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 18. prosinca 2015. godine.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
02. Izvješće godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu.
Podnositelj Izvješća: Gradonačelnik. 
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
03. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini.
Podnositelj Izvješća: Gradonačelnik. 
 
04. Izvješće o provedenoj stručnoj analizi zaprimljenih inicijativa za izradu i donošenje, odnosno izmjenu i dopunu prostornoplanske dokumentacije u 2015. godini.
Podnositelj Izvješća: Gradonačelnik. 
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
05. Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Krka za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2015. godine.
Podnositelj Izvješća: Gradonačelnik. 
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
06. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2016. godinu.
Predlagatelj: Gradonačelnik. 
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
07. Prijedlog Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku.
Predlagatelj: Gradonačelnik. 
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
08. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o određivanju imena ulica i trgova u naselju Krk.
Predlagatelj: Gradonačelnik. 
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
09. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa u Gradu Krku.
Predlagatelj: Gradonačelnik. 
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
10. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk.
Predlagatelji: Upravno vijeće Ustanove i Gradonačelnik. 
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
11. Pitanja i odgovori.