Financiranje izrade projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti

Temeljem Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Statuta Fonda i Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji, 04. ožujka 2014. godine, Fond je objavio Javni poziv za neposredno financiranje izrade projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti u višestambenim zgradama.

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda suvlasnicima postojećih višestambenih zgrada putem upravitelja zgrada, a radi financiranja izrade projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti.
Fond će dodjeljivati sredstva donacija u visini od 100% opravdanih troškova izrade projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti u višestambenim zgradama, a najviše do iznosa od 35.000,00 kuna po svakoj višestambenoj zgradi. U slučaju izrade projektne dokumentacije za povezane višestambene zgrade koje predstavljaju jedinstvenu arhitektonsku i energetsku cjelinu, dodjeljivat će se sredstva donacija u visini od 100% opravdanih troškova izrade projektne dokumentacije, a najviše do iznosa od 200.000,00 kuna po ponudi. 
Iznos raspoloživih sredstava Fonda utvrđen je Financijskim planom Fonda za 2014. i projekcijom za 2015. i 2016. godinu, a iznosi 3.500.000,00 kn. Sredstva Fonda dodjeljivat će se do isteka kalendarske godine (31. prosinca 2014.) ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.
 
Javni poziv    preuzmi
Popis tehničkih uvjeta   preuzmi
Prijavni obrazac   preuzmi
Izjava upravitelja   preuzmi
Zahtjev za isplatu   preuzmi