Projekti

Otok Krk - energetski samostalan i klimatski neutralan

Projekt IKRE - Island Krk Renewable Energy podupire otok Krk na putu da postane CO2 neutralan i energetski samostalan. Partneri su Grad Krk i EARA - European Asbestos Risk Association, a voditelj projekta Eko Kvarner.

Centar aktivnosti Krk

Centar aktivnosti Krk inicijativa je Odsjeka za gospodarstvo proizašla iz Strategije razvoja turizma Grada Krka i strateškog cilja vezanog uz izgradnju javne turističke infrastrukture za potrebe aktivnog turizma. U projektiranje se krenulo objavom Javnog poziva Ministarstva turizma i sporta za sufinanciranje izgradnje javne turističke infrastrukture u 2016. godini.

Energetska obnova zgrade Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka

Od Ministarstva gospodarstva dobiveni su poticaji za energetsku obnovu zgrade Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka u koju je ugrađena fasadna toplinska izolacija, novi sustav grijanja dizalicom topline, novi sustav unutarnje i vanjske rasvjete te solarna fotonaponska elektrana.

Krk - grad budućnosti: Strategija razvoja pametnog grada

Grad Krk odlučio se za izradu Strategije pametnog grada svjestan izazova koji predstoje jedinicama lokalne samouprave u digitalnom dobu. Gradovi su dio živog i promjenjivog društvenog, političkog i ekonomskog ekosustava sredina u kojima se nalaze, i kao takvi, ne mogu i ne smiju si priuštiti zaostajanje za ostatkom društva, već dapače, trebaju sami postati katalizatorom napretka svojih sredina.

Energetska učinkovitost Sportsko-rekreacijskog centra u gradu Krku

Zbog neefikasne potrošnje električne energije na Sportsko-rekreacijskom centru u gradu Krku, 2019. godine pristupilo se Projektu energetske učinkovitosti Sportskog centra. Odsjek za gospodarstvo sagledao je problematiku i projekt postavio u tri faze.

Arheološka istraživanja na lokalitetu crkve sv. Lovre

Projekt Arheološko istraživanje na lokalitetu crkve sv. Lovre prijavljen je u kolovozu 2016. godine za dobivanje bespovratnih sredstava Ministarstva kulture na temelju Poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu.

Manje potpore

Rekonstrukcija javne površine u povijesnoj jezgri grada Krka, u dijelu Ul. biskupa Antuna Mahnića uz rješavanje problematike oborinske odvodnje

U siječnju 2021. godine projekt Rekonstrukcije javne površine u povijesnoj jezgri grada Krka, u dijelu Ul. biskupa Antuna Mahnića uz rješavanje problematike oborinske odvodnje, ukupne vrijednosti od 505.553,25 kn, prijavljen je na Javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Dana 16. veljače 2021. godine Ministarstvo je donijelo Odluku o odabiru projekata u okviru Plana usmjeravanja i rasporeda sredstava za razvoj područja otoka u 2021. godini te je za realizaciju ovog projekta dodijeljena potpora od 100.000,00 kn.

Projekt izgradnje boćališta u sklopu Sportsko-rekreacijskog centra u gradu Krku

Na temelju Ugovora o realizaciji projekta izgradnje, rekonstrukcije, sanacije, uređenja i opremanja objekata s društvenim sadržajima - Projekt izgradnje boćališta u sklopu Sportsko-rekreacijskog centra u gradu Krku sklopljenim s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije u 2017. godini, osigurano je 900.000,00 kn iz sredstava ostvarenih od poreza na dohodak na području Grada Krka. Vrijednost izvedenih radova na predmetnom projektu iznosila je 1.545.618,00 kn.

Informiraj, educiraj, recikliraj

Projekt Informiraj, educiraj, recikliraj provoditi će se na području otoka Krka. Prijavitelj je Grad Krk no u projekt su temeljem potpisanog Sporazuma o udruživanju uključene i jedinice lokalne samouprave s područja otoka Krka, i to: Općina Baška, Općina Dobrinj, Općina Malinska-Dubašnica, Općina Omišalj, Općina Punat i Općina Vrbnik.

Gradnja nerazvrstane ceste na Malom Kartecu u gradu Krku

Planirana je izgradnja nerazvrstane ceste na Malom Kartecu u gradu Krku kojom će se omogućiti priključenje novo planiranih građevinskih čestica uz predmetnu građevinu na javnu prometnu površinu i priključenje na ostale infrastrukturne sustave. Rok za izvedbu radova je 12 mjeseci od zaključenja ugovora o građenju.

  • 1
  • -
  • 2
  • -
  • 3
  • -
  • 4