Natječaji

Grad Krk: Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti

Na temelju članka 8. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Krka (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 37/15, 3/22), Gradonačelnik Grada Krka raspisuje Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti.

Grad Krk: Natječaj za prodaju zemljišta

Grad Krk na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i članka 6. Odluke o stjecanju, raspolaganju i upravljanju nekretnina u vlasništvu Grada Krka (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 6/21) objavljuje: Natječaj za prodaju zemljišta.

Rezultati Javnog poziva za financiranje javnih potreba u 2022. godini; dodijeljeno 2,24 milijuna kn

Na Kolegiju gradonačelnika održanom 14. veljače 2022. godine, nakon sveobuhvatnog obrazloženja stručne suradnice za društvene djelatnosti Andreane Gluvaković, usvojena je Odluka o dodjeli i rasporedu sredstava za sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro u 2022. godini.

TZ Grada Krka: Javni poziv za dodjelu potpore za programe, događanja i manifestacije u turizmu na području grada Krka u 2022. godini

Sukladno odredbama članka 18. i članka 32., stavak 1.4., Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine, broj 52/19 i 42/20) i odredbi članka 26. Statuta Turističke zajednice Grada Krka (Službene novine PGŽ, broj 28/20) te odredbi članka 2. Pravilnika o dodjeli potpora za programe, događanja i manifestacije u turizmu na području grada Krka, Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Krka, 02. veljače 2022. godine, objavljuje Javni poziv za dodjelu potpore za programe, događanja i manifestacije u turizmu na području grada Krka u 2022. godini.

Grad Krk: Javni poziv za financiranje javnih potreba u 2022. godini

Na temelju članka 6. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Krka (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 37/15), gradonačelnik Grada Krka donosi Odluku o raspisivanju Javnog poziva za financiranje javnih potreba u 2022. godini čiji je predmet prikupljanje pisanih prijava za (su)financiranje programa i/ili projekata od interesa za opće dobro. Rok za dostavu prijava je ponedjeljak, 31. siječnja 2022. godine.

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 20/2018, 115/2018 i 98/2019) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 25/20), klasa: 320-02/20-01/02, urudžbeni broj: 2142/01-01-20-4 od 23. srpnja 2020. godine, dana 12. studenog 2021. godine objavljen je Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 27/21) na području katastarskih općina Skrbčići, Poljica, Vrh, Kornić i Krk, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Krk predviđeno za zakup.