Natječaji

Obavijest o vremenu održavanja pisanog testiranja i intervjua (s listom kandidata): Domar

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam na radno mjesto namještenika/ce - DOMARA u Jedinstveni upravni odjel Grada Krka, Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove, na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), objavljuje sljedeću Obavijest o vremenu održavanja pisanog testiranja i intervjua.

Javni poziv za kupnju službenog vozila u vlasništvu Grada Krka

Na temelju Zaključka Kolegija gradonačelnika Grada Krka o prodaji službenog vozila u vlasništvu Grada Krka (klasa: 406-08/22-01/05, ur. broj: 2170-09-02/1-22-2, od 07. studenog 2022. godine) objavljuje se Javni poziv za  kupnju službenog vozila u vlasništvu Grada Krka.

Grad Krk: Natječaj za prijem na radno mjesto namještenika/ce (s priloženim uputama i obavijestima kandidatima)

Na temelju članaka 17., 19. i 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela raspisuje Javni natječaj za prijam na radno mjesto namještenika/ce u Jedinstveni upravni odjel Grada Krka.

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu jednokratne potpore (stipendije) u svrhu nabave udžbenika, radnih bilježnica i bilježnica učenicima srednje škole za 2022./2023. školsku godinu

Na temelju Odluke o dodjeli jednokratne potpore (stipendije) u svrhu nabave udžbenika, radnih bilježnica i bilježnica učenicima srednje škole za školsku 2022./2023. godinu, od 27. lipnja 2022. godine, Grad Krk objavljuje Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu jednokratne potpore (stipendije) u svrhu nabave udžbenika, radnih bilježnica i bilježnica učenicima srednje škole za 2022./2023. školsku godinu.

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu novčane naknade u svrhu nabave drugih obrazovnih materijala i bilježnica učenicima osnovne škole za 2022./2023. školsku godinu

Na temelju Odluke o dodjeli novčane naknade u svrhu nabave drugih obrazovnih materijala i bilježnica učenicima osnovne škole za školsku 2022./2023. godinu, od 27. lipnja 2022. godine, Grad Krk objavljuje Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu novčane naknade u svrhu nabave drugih obrazovnih materijala i bilježnica učenicima osnovne škole za 2022./2023. školsku godinu.

Grad Krk: Natječaj za zakup javne površine

Grad Krk na temelju članka 13., stavka 1., Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata (Službeni list Primorsko-goranske županije broj 18/10, 10/12, 29/15), objavljuje Natječaj za zakup javne površine.