Natječaji

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu jednokratne potpore (stipendije) u svrhu nabave udžbenika, radnih bilježnica i bilježnica učenicima srednje škole za 2022./2023. školsku godinu

Na temelju Odluke o dodjeli jednokratne potpore (stipendije) u svrhu nabave udžbenika, radnih bilježnica i bilježnica učenicima srednje škole za školsku 2022./2023. godinu, od 27. lipnja 2022. godine, Grad Krk objavljuje Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu jednokratne potpore (stipendije) u svrhu nabave udžbenika, radnih bilježnica i bilježnica učenicima srednje škole za 2022./2023. školsku godinu.

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu novčane naknade u svrhu nabave drugih obrazovnih materijala i bilježnica učenicima osnovne škole za 2022./2023. školsku godinu

Na temelju Odluke o dodjeli novčane naknade u svrhu nabave drugih obrazovnih materijala i bilježnica učenicima osnovne škole za školsku 2022./2023. godinu, od 27. lipnja 2022. godine, Grad Krk objavljuje Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu novčane naknade u svrhu nabave drugih obrazovnih materijala i bilježnica učenicima osnovne škole za 2022./2023. školsku godinu.

Grad Krk: Natječaj za zakup javne površine

Grad Krk na temelju članka 13., stavka 1., Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata (Službeni list Primorsko-goranske županije broj 18/10, 10/12, 29/15), objavljuje Natječaj za zakup javne površine.

Grad Krk: Natječaj za prodaju zemljišta

Grad Krk na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i članka 6. Odluke o stjecanju, raspolaganju i upravljanju nekretnina u vlasništvu Grada Krka (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 6/21) objavljuje: Natječaj za prodaju zemljišta.

Obavijest o izboru kandidata: Viši stručni suradnik za materijalno i financijsko knjigovodstvo

Na radno mjesto  vježbenika radi osposobljavanja za obavljanje poslova višeg stručnog suradnika za financijsko i materijalno knjigovodstvo u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Krka, Odsjeku za proračun i financije, na temelju  Javnog natječaja za prijam u službu na određeno vrijeme (12 mjeseci), objavljenog u Narodnim novinama broj 38/22,  dana 25. ožujka 2022. godine, izabrana je kandidatkinja BARBARA MARUŠIĆ, magistra ekonomije.

Obavijest o izboru kandidata: Viši stručni suradnik za komunalnu naknadu, naknadu za uređenje voda, spomeničku rentu i ovršni postupak

Na radno mjesto  vježbenika radi osposobljavanja za obavljanje poslova višeg stručnog suradnika za komunalnu naknadu, naknadu za uređenje voda, spomeničku rentu i ovršni postupak  u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Krka, Odsjeku za komunalno gospodarstvo, na temelju Javnog natječaja za prijam u službu na određeno vrijeme (12 mjeseci), objavljenog u Narodnim novinama broj 38/22,  dana 25. ožujka 2022. godine, izabrana je kandidatkinja NINA GRAČAN SKORUP, magistra prava.

Grad Krk: Natječaj za zakup zemljišta

Grad Krk na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i članka 6. Odluke o stjecanju, raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Krka (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 6/21), objavljuje Natječaj za zakup zemljišta.

Obavijest o vremenu održavanja pisanog testiranja i intervjua: Viši stručni suradnik za komunalnu naknadu, naknadu za uređenje voda, spomeničku rentu i ovršni postupak

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam u službu na određeno vrijeme od 12 mjeseci u Jedinstveni upravni odjel Grada Krka, na radno mjesto vježbenik/ica radi osposobljavanja za obavljanje poslova višeg stručnog suradnika za komunalnu naknadu, naknadu za uređenje voda, spomeničku rentu i ovršni postupak u Odsjeku za komunalno gospodarstvo (1 izvršitelj/ica), na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), objavljuje sljedeću Obavijest o vremenu održavanja pisanog testiranja i intervjua.