Natječaji

TZG Krka: Javni poziv za dodjelu potpore za programe, događanja i manifestacije u turizmu na području grada Krka u 2023. godini

Sukladno odredbama članka 18. i članka 32. stavak 1.4. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine broj 52/19 i 42/20) i odredbi članka 26. Statuta Turističke zajednice Grada Krka (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 28/20) te odredbi članka 2. Pravilnika o dodjeli potpora za programe, događanja i manifestacije u turizmu na području Grada Krka, Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Krka, 02. ožujka 2023. godine, objavilo je Javni poziv za dodjelu potpore za programe, događanja i manifestacije u turizmu na području grada Krka u 2023. godini.

Grad Krk: Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti u 2023. godini

Na temelju članka 7. stavak 5. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine broj 83/22) i članka 8. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Krka (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 37/15 i 3/22), Gradonačelnik Grada Krka raspisuje Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti.

Grad Krk: Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora (Dr. Dinka Vitezića 4)

Grad Krk na temelju članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine broj: 125/11, 64/15, 112/18 ) i članka 3. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora Grada Krka (Službene novine Primorsko-goranske županije broj: 21/98, 35/04, 6/05, 27/10, 7/11, 9/15), objavljuje Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora.

Grad Krk: Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora (Montažni paviljon - Mali park)

Grad Krk na temelju članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine broj: 125/11, 64/15, 112/18 ) i članka 3. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora Grada Krka (Službene novine Primorsko-goranske županije broj: 21/98, 35/04, 6/05, 27/10, 7/11, 9/15), objavljuje Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora.

Rezultati Javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Krka za 2023.; dodijeljeno 90.754,25 eura

Na Kolegiju gradonačelnika održanom 30. siječnja 2023. godine, nakon sveobuhvatnog obrazloženja stručne suradnice za društvene djelatnosti Andreane Gluvaković, temeljem prijedloga Povjerenstva za stručno vrednovanje prijavljenih programa i projekata na Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Krka za 2023. godinu, usvojena je Odluka o dodjeli financijskih sredstava za programe i projekate javnih potreba u kulturi Grada Krka u 2023. godini.

Grad Krk: Natječaj za prodaju zemljišta

Grad Krk na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17) i članka 6. Odluke o stjecanju, raspolaganju i upravljanju nekretnina u vlasništvu Grada Krka (Službene novine Primorsko goranske županije, broj 6/21) objavljuje: Natječaj za prodaju zemljišta.

Grad Krk: Natječaj za zakup zemljišta

Grad Krk na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17) i članka 6. Odluke o stjecanju, raspolaganju i upravljanju nekretnina u vlasništvu Grada Krka (Službene novine Primorsko goranske županije, broj 6/21) objavljuje: Natječaj za zakup zemljišta.

Obavijest o vremenu održavanja pisanog testiranja i intervjua (s listom kandidata): Viši stručni suradnik za proračun i financije

Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme zbog zamjene odsutne službenice na radno mjesto višeg stručnog suradnika/ce za proračun i financije u Jedinstveni upravni odjel Grada Krka, Odsjek za proračun i financije, objavljenog putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 10. siječnja 2023. godine, (1 izvršitelj/ica), na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), objavljuje Obavijest o vremenu održavanja pisanog testiranja i intervjua.

Odluka o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za stručno vrednovanje prijavljenih programa i projekata na Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Krka

Na temelju članka 21. stavka 4. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine broj 83/22), članka 52. Statuta Grada Krka (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 - pročišćeni tekst i 6/21) i članka 3. stavka 2. Odluke o osnivanju Povjerenstva za stručno vrednovanje prijavljenih programa i projekata na Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Krka (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 45/22), Gradonačelnik Grada Krka na 65. Kolegiju gradonačelnika, održanom 23. siječnja 2023. godine, donio je Odluku o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za stručno vrednovanje prijavljenih programa i projekata na Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Krka.

12. natječaj za prijavu rješenja suvenira Turističkoj zajednici Grada Krka: Sva lica mora

1. Turistička zajednica Grada Krka raspisuje 12. natječaj za prijavu rješenja suvenira koji će, ako zadovolje propozicije natječaja, a potom i kriterije Stručnog povjerenstva, biti označeni markicom Dar iz Krka. Autori/proizvođači odabranih suvenira dobit će Potvrdu o njihovoj originalnosti.