Ostale objave

Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Krka za razdoblje od 2024. - 2028. godine

Temeljem odredbe članka 39. Zakona o pomorskom dobru i  morskim lukama (Narodne novine, broj 83/23), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  (Narodne novine, broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 , 137/15 , 123/17, 98/19, i 144/20) i članka 40. Statuta Grada Krka (Službene novine Primorsko- goranske županije, broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 - pročišćeni tekst, 26/21 i 47/23) Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 20. veljače 2024. godine, donijelo je Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Krka za razdoblje od 2024. - 2028. godine.

Odluka o proglašenju sajamskih dana na području Grada Krka

Na temelju članka 52. Statuta Grada Krka (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 - pročišćeni tekst i 6/21), a u svezi odredbi članka 57. Zakona o trgovini (Narodne novine broj 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 32/20 i 33/23) i odredbi Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 14/07 i 34/09), Gradonačelnik Grada Krka na 98. Kolegiju gradonačelnika, održanom 13. studenog 2023. godine, donio je Odluku o proglašenju sajamskih dana na području Grada Krka.

Odluka o proglašenju sajmenih dana na području Grada Krka

Na temelju članka 52. Statuta Grada Krka (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 - pročišćeni tekst i 6/21), a u svezi odredbi članka 57. Zakona o trgovini (Narodne novine broj 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 32/20 i 33/23), Gradonačelnik Grada Krka na 86. Kolegiju gradonačelnika, održanom 17. srpnja 2023. godine, donio je Odluku o proglašenju sajmenih dana na području Grada Krka.

Dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2023. godinu

Na temelju članka 5. stavak 1. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (Narodne novine broj: 36/04 , 63/08, 133/13 i 63/14), gradonačelnik Grada Krka, na sjednici Kolegija gradonačelnika održanoj 03. travnja 2023. godine, donio je Dopunu Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2023. godinu.

Izbori za članove vijeća nacionalnih manjina: Odluka o konačnim rezultatima izbora članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Krku

Na osnovi članka 78. stavka 2. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (Narodne novine br. 25/19), a u svezi članka 76. stavka 1. i članka 77. stavka 1. navedenog Zakona, nakon izbora za članove Vijeća srpske nacionalne u Gradu Krku, provedenih 07. svibnja 2023., Gradsko izborno povjerenstvo Grada Krka, na sjednici održanoj 10. svibnja 2023., utvrdilo je i objavljuje Odluku o konačnim rezultatima izbora članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Krku, koju možete preuzeti u prilogu.

Izbori za članove vijeća nacionalnih manjina: Odluka o rezultatima izbora članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Krku

Na osnovi članka 74. stavka 3. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (Narodne novine broj 25/19), a u svezi članka 76. stavka 1. i članka 77. stavka 1. navedenog Zakona, nakon izbora za članove Vijeća srpske nacionalne u Gradu Krku, provedenih 07. svibnja 2023., Gradsko izborno povjerenstvo Grada Krka, na sjednici održanoj 08. svibnja 2023. godine, utvrdilo je i objavljuje Odluku o rezultatima izbora članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Krku, koju možete preuzeti u prilogu.

Izbori za članove vijeća nacionalnih manjina: Liste kandidata

Na temelju Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (Narodne novine br. 25/19), Gradsko izborno povjerenstvo Grada Krka, 17. travnja 2023. godine, objavljuje Pravovaljanu listu kandidata za izbor članova vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Krku, Zbirnu listu kandidata za izbor članova vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Krku te Odluku o neodržavanju izbora članova vijeća bošnjačke nacionalne manjine u Gradu Krku.

Izbori za članove vijeća nacionalnih manjina: Zaprimanje prijedloga lista kandidata i kandidatura - dežurstva Gradskog izbornog povjerenstva Grada Krka

Dežurstva Gradskog izbornog povjerenstva Grada Krka nadležnog za zaprimanje prijedloga lista kandidata i kandidatura za provođenje Izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina 2023. godine odvijat će se kako slijedi:

Izbori za članove vijeća nacionalnih manjina: Obavijest biračima s prebivalištem u PGŽ

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 30. ožujka 2023. godine donijela je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i Odluku o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Integralni tekst obavijesti preuzmite: OVDJE.

Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina: Objava biračima

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 30. ožujka 2023. godine donijela je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i Odluku o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Integralni tekst objave preuzmite: OVDJE.